Weekbrief 27: schooljaar 2019-2020

Basisscholen gaan weer open vanaf 8 juni

Van een lockdown met afstandsonderwijs zijn we naar gedeeltelijke heropening van de school en inmiddels volledige openstelling van de school gegaan. Gisteren liet het kabinet weten dat 8 juni het beoogde moment is dat de basisscholen weer volledig open gaan. Dit onder voorbehoud dat er geen tegengeluid komt uit monitoren en beschikbaar onderzoek. Na alles wat er de afgelopen periode is neergezet in het belang van de leerlingen mag er vertrouwen zijn, dat ook dit gaat lukken. Tot 8 juni kunnen we ons als team voorbereiden op de nieuwe situatie en nemen we de ontvangen input die we van verschillende ouders hebben gekregen mee naast de adviezen die we nog krijgen vanuit onze adviesorganen. Komende week hoort u meer van ons.

De komende twee weken gaan we door met lesgeven op dezelfde manier als de afgelopen weken. Leerlingen krijgen les op maandag/ donderdag of op dinsdag/ vrijdag. Ouders die van de noodopvang gebruik moeten maken, nemen contact op via directie@esvede.nl en overleggen met Martin Roes. Op dit moment worden de leerlingen die van de noodopvang gebruik moeten maken in de eigen groep geplaatst. Mocht de vraag naar opvang groter worden, dan zal er een aparte opvanggroep komen op school waar alle opvangleerlingen gezamenlijk les krijgen.

De getroffen maatregelen zoals het brengen en halen van leerlingen, handen wassen, afstand bewaren, gescheiden pauzes voor de leerlingen, pleinwacht door teamleden, blijven gehandhaafd. Een vriendelijk verzoek bij het brengen van uw kind(eren) om ze ‘zo snel’ mogelijk af te zetten en weer te vertrekken naar werk en of huis. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we geen opstoppingen voor de school krijgen en iedereen zich aan de 1,5 meter afstandsregel kan houden.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
studiedag team 26-10-2020 (maandag)
vrijdagmiddag voor de kerstvakantie 18-12-2020
kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
vrijdag voor de voorjaarsvakantie 19-02-2021
voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag en Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021
meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
hemelvaartvakantie 13-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinkstermaandag 24-05-2021
vrijdagmiddag voor de zomervakantie 16-07-2021
zomervakantie 17-07-2021 t/m 29-08-2021

Het vastgestelde vakantierooster voor het komende schooljaar is afgestemd met primair en voortgezet onderwijs. De drie nog te plannen studiedagen vinden plaats in februari, maart en juni en krijgt u rond de zomervakantie te horen, zodat u dit mee kan nemen in de eigen planning.

Even voorstellen: Nieuw lid Medezeggenschapsraad

Naar aanleiding van de oproep in februari voor een nieuw MR-lid zijn er meerdere reacties binnengekomen. Vanwege de maatregelen van Covid-19 hebben de gesprekken met de kandidaten via Google Meet plaatsgevonden.

Met veel plezier kunnen wij mededelen dat vanaf juni ons team wordt versterkt door Leendert Taal. Hij volgt hiermee Lisette Schoonman op wie 3 jaar lang met veel zorg de rol als secretaris op zich heeft genomen. Leendert is vader van Kevin uit groep 5 en wij kijken ernaar uit om samen met hem onze taak als MR verder te ontwikkelen.

Wij danken nogmaals de andere kandidaten voor hun interesse in de MR.

 

Personele inzet nieuw schooljaar 2020-2021

Inmiddels is ook bekend welk teamlid uw kind(eren) het komend jaar les gaat geven. Hieronder treft u het overzicht. Zoals u ziet hebben we op dit moment geen vacatures en kunnen we het nieuwe jaar als het goed is starten met allemaal bekende teamleden.

Groep 1,2 (Stokstaartjes) juf Hanneke (ma/ di) en juf Majorie (wo/do/vr)
Groep 1,2 (Olianten) meester Robert (ma/wo/do/vr) en juf Anita (di)
Groep 1,2 (Giraffen) juf Maite (ma t/m vr)
Groep 3 meester Jaël (ma/ di) en juf Ilse (wo/do/vr)
Groep 4 juf Carla (ma/di/do) en meester Jaël (wo, vr)
Groep 5 juf Jolien (ma/di/wo) en juf Anita (do/vr)
Groep 6 juf Cunera (ma/di/wo) en juf Krista (do/vr)
Groep 7 meester Sander ( ma t/m vr)
Groep 8 juf Veronica (ma/do/vr) en juf Betty (di/wo)

 

Agenda

 

donderdag 21 mei hemelvaartvakantie, alle leerlingen zijn vrij
   
vrijdag 22 mei hemelvaartvakantie, alle leerlingen zijn vrij