Weekbrief 28: schooljaar 2019-2020

Stand van zaken opening school per 8 juni 

Vorige week dinsdag werd bekend dat de basisscholen naar verwachting weer opengaan op 8 juni. We kunnen ons voorstellen dat jullie benieuwd zijn wat deze heropening precies gaat betekenen voor de ESV. Helaas kunnen wij op dit moment hier nog niets over zeggen. De PO-raad brengt op basis van de gesprekken met de verschillende overheidsinstanties de richtlijnen voor de basisscholen in kaart. Wanneer deze richtlijnen bekend zijn kunnen wij aan de slag met de vertaling hiervan naar de ESV. Wij zijn echter nog in afwachting van dit protocol. De verwachting was dat deze richtlijnen gisteren gepubliceerd zouden worden, maar dat is niet gelukt. Wanneer het wel komt is op dit moment nog onduidelijk. Houd er om die reden rekening mee dat wij jullie volgende week hierover kunnen informeren. Wij zullen er uiteraard alles aan doen om dit zo snel en goed mogelijk te doen.

Oudergesprekken, rapporten, cito

  • Afgelopen week is tijdens de teamvergadering afgesproken om het advies vanuit Cito over te nemen en het geplande cito- toetmoment voor deze periode in het schooljaar te verplaatsen naar de maand september.
  • Binnenkort plannen we graag de oudergesprekken met jullie allemaal om de voortgang van de kind(eren) te bespreken. Hiervoor krijgen jullie nog een uitnodiging. De gesprekken zullen deze keer zonder de leerlingen plaats vinden. Onze voorkeur gaat uit om jullie op school te mogen ontvangen. We wachten de richtlijnen nog even af.
  • Voor de zomervakantie krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Heeft uw kind vergeten zijn rapport in te leveren op school, dan ontvangen wij het rapport graag de komende dagen.

 

Agenda

 

maandag  1 juni Pinkstermaandag, alle leerlingen zijn vrij