Weekbrief 29: schooljaar 2019-2020

Vanaf 8 juni alle leerlingen weer samen naar school

Vanaf 8 juni gaat de school weer volledig open. Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat basisscholen opengaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het coronavirus blijkt dat dit niet verantwoord is. Op basis van dit kabinetsbesluit hebben verschillende partijen zoals Po-raad, AOB, CNV enz. het protocol volledig openen basisonderwijs ontwikkeld. Aan de hand van dit protocol hebben we gekeken wat de gevolgen zijn vanaf 8 juni voor de leerlingen, ouders en teamleden van de ESV. Mocht het nodig zijn om de maatregelen voor de komende weken aan te scherpen en of te wijzigen, dan krijgt u dit van ons te horen.

We kijken er naar uit om komende week alle leerlingen weer gezamenlijk in de eigen groep te mogen ontvangen. Meer informatie leest u in de brief die via Parnassys naar alle ouders is gemaild.

 

Agenda

 

woensdag 24 juni algemene ledenvergadering ESV
maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli gesprekken ouders en leerkrachten
vrijdag 17 juli laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij

 

 

 

Agenda

 

maandag  1 juni Pinkstermaandag, alle leerlingen zijn vrij