Weekbrief 30: schooljaar 2019-2020

Leerlingen groep 3 t/m 8 vanaf maandag 15 juni zelfstandig naar binnen

Vanaf afgelopen maandag mogen we alle leerlingen weer samen op school ontvangen. Voor iedereen was dit wel weer even wennen de eerste volle week. Vanaf aanstaande maandag komen de leerlingen van groep 3 t/m 8 weer tussen 8.15 – 8.25 uur naar school en mogen dan zelfstandig naar de groep lopen zodat zij gelijk kunnen beginnen met handen wassen. We zien dat het best wat tijd kost voordat iedereen zijn of haar handen heeft gewassen en zo kunnen we op tijd met onze lessen beginnen. Een paar teamleden controleert of de leerlingen direct naar binnen gaan en niet bij elkaar op het plein blijven staan.

Bij het halen van de leerlingen gelden de volgende regels:

  • ouders van groep 1,2 staan op het plein op de aangegeven plekken bij de kleuteringang
  • ouders van groep 3 en 4 staan op het plein langs het toegangspad naar de gele ingang
  • ouders van groep 5 staan op de stoep bij het groene hek
  • leerlingen van groep 6,7,8 gaan zelfstandig naar huis via de achteruitgang
  • zodra ouder en kind elkaar hebben gevonden gaat iedereen direct naar huis en blijft niet bij school staan

Parkeren auto’s

Een vriendelijk verzoek om niet aan de kant van het groene schoolhek te parkeren. Dit zorgt voor onveilige situaties voor uw eigen kinderen. De politie heeft meegekeken en zal binnenkort komen controleren en indien nodig boetes uitdelen. Dus graag de auto’s aan de kant van de spoorlijn parkeren. Verder gebeurt het wel eens dat een wijkbewoner of huisarts met spoed tegen de stroom inrijdt ’s morgen en of ’s middags bij het halen en brengen van de leerlingen. Wilt u deze medeweggebruikers de kans geven om te passeren.

Ouderraadsleden/ klassenouders voor schooljaar 2020-2021

Voor groep 3 zijn we nog op zoek naar een tweede klassenouder en voor groep 4 hebben we nog helemaal niemand. Voor groep 4 is een duo ook een mogelijkheid. Informatie kan opgevraagd worden bij de huidige klassenmoeder van de groep of bij de voorzitter, Sacha Franke (nu klassenmoeder groep 4) via email or@esvede.nl. Als klassenouder ondersteun  je de groepsleerkracht bij activiteiten en regelzaken en verder vertegenwoordig je ook de groep/ ouders bij de vergadering van de OR. Wie komt het team van de OR versterken??

Groep Naam
Stokstaartjes Marianne Steinmeier, Jorien Doornbos
Olifanten Marlies Franken
Giraffen Linda Wildekamp (verkiesbaar),Jonina Broekhuizen
3 Marja Veldhuizen
4
5 Jenneke Septer, Renate Burgers (verkiesbaar)
6 Marit Taal
7 Erica Kelderman, Francesca Sitzia
8 Nancy Omtzigt (verkiesbaar), Sacha Franke (voorzitter)

Aan de kinderen van de leerlingenraad!

Beste kinderen van onze ESV-leerlingenraad,

Ein-de-lijk zijn we weer allemaal op school en bij elkaar in de klas. Wat fijn dat het weer kan, hè! Wij willen graag met de leerlingenraad weer vergaderen, omdat we benieuwd zijn naar jullie ervaringen van de afgelopen tijd. Samen met meester Martin gaan we daarover praten. Ook zijn we benieuwd wat jullie van alle veranderingen in de school vinden: is het zoals jullie je hebben voorgesteld dat het zou worden toen we de tekeningen en de materialen zagen? Woensdagmiddag 17 juni na schooltijd zijn jullie van harte welkom in het lokaal van groep 6. De vergadering duurt tot half 2.

Tot dan!

Groetjes van juf Cunera en meester Martin

ALV

Vandaag heeft u via Parnassys de uitnodiging ontvangen voor de algemene ledenvergadering van woensdag 24 juni.

Mede namens het team nog een fijne weekend gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

woensdagmiddag 17 juni vergadering leerlingenraad ESV
woensdag 24 juni algemene ledenvergadering ESV 20.00 uur
maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli gesprekken ouders en leerkrachten
vrijdag 17 juli laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij