Weekbrief 31: schooljaar 2019-2020

Rapporten

Het is allang duidelijk dat het huidige schooljaar anders verloopt door de coronacrisis. Dit heeft ook in kleine mate invloed op de rapporten. We hebben ervoor gekozen om wel rapporten mee te geven aan de leerlingen zoals eerder medegedeeld. Echter staat dit rapport niet centraal tijdens de oudergesprekken en moet er niet te zwaar getild worden aan de cijfers die op de rapporten vermeld worden. De scores zijn vooral bedoeld om een beeld te krijgen van het kind en dienen ook als overdracht naar de nieuwe leerkracht voor volgend jaar. Na de start in het nieuwe schooljaar worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen bij de leerlingen op advies vanuit het Cito.

Algemene ledenvergadering

Komende week vindt de ALV plaats. De uitnodiging hiervoor heeft u vorige week ontvangen. Zoals u in de uitnodiging heeft kunnen lezen zal Wilco Schoonderbeek aftreden als lid van de ledenraad en is hij niet herkiesbaar. De ledenraad heeft een geschikte kandidaat gevonden en draagt John Scherrenburg voor als opvolger van Wilco. Hieronder stelt John zich kort voor. De verkiezing van John zal toegevoegd worden aan de agenda van de ALV.

Even voorstellen

Mijn naam is John Scherrenburg. Ik ben getrouwd met Suus en ben vader van 5 kinderen. Mijn oudste zoon Tarik heeft ook op de ESV gezeten en zit inmiddels in het 2e jaar van zijn universitaire master. Mijn twee jongste kinderen ( Boet en Rein) zullen nog een lange periode op de ESV blijven en ik vind het fijn en belangrijk om een bijdrage te leveren aan onze maatschappij, in dit geval de school van mijn jongste kinderen. Ik heb een ruime onderwijservaring in diverse managementfuncties en denk met mijn ervaring een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de rol /taken van de ledenraad. Met een goed bestuur, een ambitieuze directeur en een betrokken ledenraad, waar ik graag deel van uit wil maken, blijft de ESV een mooie school. 

Nieuw beleid GGD 

De GGD heeft veel vragen ontvangen vanuit het onderwijs m.b.t. leerlingen die wel of niet naar school mogen i.v.m. verkoudheidsklachten. Hieronder leest u de nieuwe richtlijnen die wij op school hanteren vanaf vrijdag 19 juni.

Beleid kinderen groep 1 en 2
Kinderen tot en met groep 2 met alléén een neusverkoudheid (zonder koorts of andere luchtwegklachten) mogen naar school, behalve als zij contact hebben gehad met een bevestigde coronapatiënt of als volwassen gezinsleden klachten van koorts en/of benauwdheid hebben. Kinderen met koorts of met een volwassen gezinslid met koorts en/of benauwdheid of kinderen die in contact zijn geweest met een bevestigde coronapatiënt, blijven dus wel thuis.
Dit beleid is aangepast omdat gebleken is dat kinderen jonger dan 6 jaar zonder koorts bijna altijd verkoudheidsklachten hebben door een ander (verkoudheids)virus dan het coronavirus. Er worden bijna geen kinderen positief getest op coronavirus, terwijl het testen wel een nare ervaring kan zijn voor het kind. Ook is gebleken dat kinderen die wel besmet zijn met het coronavirus, zeer beperkt bijdragen aan de verspreiding ervan.

Beleid kinderen groep 3 t/m 8
Voor kinderen in groep 3 t/m 8 is het beleid niet veranderd. Indien zij klachten hebben passend bij een corona-infectie, dienen zij thuis te blijven, ook bij uitsluitend neusverkoudheid. Als een kind getest wordt en geen corona-infectie heeft (negatieve testuitslag), dan mag het weer naar school, ook als het nog klachten heeft. Als het kind niet
wordt getest, mag het naar school als het kind klachtenvrij is.

Programma laatste schooldag

Vrijdag 17 juli is de laatste lesdag van dit schooljaar voor alle leerlingen. Om 12.00 uur begint voor alle leerlingen de zomervakantie. Wij willen dit jaar net als de vorige schooljaren graag gezamenlijk afsluiten met ouders en leerlingen buiten op het plein. Wij zijn aan het kijken hoe we dit willen organiseren en laten dit in een komende weekbrief weten. Na de gezamenlijke afsluiting is het tijd voor onze 2e groepers om de kleuterbouw te verlaten en zal er een gezellig ‘uitglijden’ worden georganiseerd. Voor beide activiteiten gelden natuurlijk de richtlijnen vanuit het RIVM zoals toegepast tijdens de afgelopen weken/ maanden.Bij slecht weer zal de ShowTime in ieder geval niet doorgaan.

Informatie TSO thuisclub

Via de volgende link komt u bij informatie vanuit De Thuisclub

Informatie-van-De-Thuisclub-juni-2020

 

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

woensdag 24 juni algemene ledenvergadering ESV 20.00 uur
maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli gesprekken ouders en leerkrachten
vrijdag 17 juli laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij
afsluitende ShowTime, tijden volgen