Weekbrief 32: schooljaar 2019-2020

Komt u uw kind na schooltijd halen??

Graag extra aandacht voor:

 • de 1,5 meter afstandsregel, afstand van volwassenen naar kinderen
 • wachten op de afgesproken plekken om de doorstroming te bevorderen en afstand te kunnen houden van elkaar:
  • Giraffen/ Stokstaartjes op het basketbalveld,
  • Olifanten achter de vlaggetjes langs het toegangspad
  • leerlingen groep 1,2 gaan zelfstandig naar binnen vanaf het groene hek
  • groep 3 en 4 op het plein achter de vlaggetjes
  • groep 5 op de stoep bij het groene hek
  • groep 6,7,8 gaan zelfstandig naar binnen
  • alleen het schoolplein opkomen/ school binnen komen na overleg met teamlid

Vanuit de MR

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Lisette Schoonman als secretaris van de MR. We zullen haar ontzettend gaan missen! Lisette was voor de MR de steun en toeverlaat, omdat zij altijd precies wist wanneer wat  moest gebeuren of waar nog actie op moest worden ondernomen. Maar als MR lid was zij ook de aanjager voor nieuwe initiatieven. Lisette: Dankjewel voor alles!

Maar tegelijk met het afscheid van Lisette verwelkomen we ook Leendert Taal als nieuw lid van de MR. We kijken uit naar de samenwerking met Leendert!

In het afgelopen jaar is de MR in overleg getreden met het bestuur over onder meer het jaarplan, het schoolondersteuningsplan (SOP), het jaarverslag en natuurlijk hebben we veel aandacht besteed aan het (gedeeltelijk) open gaan van de ESV na de lockdown. De MR was bij dit laatste betrokken bij het opstellen van het onderwijsprotocol. Hierbij lag onze focus op het rooster, de veiligheid- en  hygiënemaatregelen op en rond de school. We bedanken daarom ook iedereen die gereageerd heeft op onze vraag of de genomen maatregelen door jullie als voldoende en uitvoerbaar worden geacht. De reacties hebben we met het bestuur besproken.

Met vriendelijke groet,

De MR

Tekenseizoen en hoofdluis

Het tekenseizoen is weer aangebroken. Op ons mooie schoolplein kunnen deze beestjes voorkomen, controleer uw kinderen daarom op teken of vlekken die op een tekenbeet duiden. Daarnaast verzoeken wij u ook om uw kind te controleren op hoofdluis. 

Invullen tevredenheidsvragenlijst WMK ouders/ verzorgers ESV

Als het goed is heeft u vandaag  een e-mail ontvangen met het verzoek om de tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Om onze kwaliteit te monitoren vragen we om het jaar aan alle ouders/ verzorgers om deze lijst in te vullen. Dit jaar is gekozen om de standaard vragenlijst (compact)  uit te zetten en aan te vullen met een paar vragen over de afgelopen periode waarin iedereen te maken heeft gehad met thuiswerken. De vragenlijst kan t/m vrijdag 3 juli worden ingevuld. 

Vlieland

Nadat de scholen op 16 maart dicht gingen, werd al vrij snel duidelijk dat het schoolkamp van groep 8 op Vlieland niet door zou gaan. Wij zouden van 20 t/m 24 april op de Vliehorst zijn.Het verdriet bij de kinderen was groot, want hier kijkt elk ESV kind jaren naar uit. Nou zijn er op Vlieland nog meer mogelijkheden voor een verblijf met een groep en die werden grondig onderzocht. We kregen groen licht van alle geledingen, maar dan moesten alle seinen ook in de weken tot het vertrek op groen blijven staan….. Op 3 juni werd de groep (onder voorbehoud) ingelicht: het dak ging eraf! En nu nog maar een weekje slapen en dan vertrekt groep 8 naar kampeerterrein Stortemelk op het prachtige Vlieland, waar wij verblijven van 1 t/m 5 juli.

Beste ouders/verzorgers: bedankt voor jullie vertrouwen, enthousiasme en medewerking! We maken er een prachtweek van!

Francis, Nanet, Betty en Veronica.

 

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli gesprekken ouders en leerkrachten
vrijdag 3 juli uiterste datum vragenlijst WMK invullen
vrijdag 17 juli laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12 uur vrij
11.30 uur begin ShowTime, alle ouders welkom