Weekbrief 1: schooljaar 2020-2021

We gaan weer beginnen!

De zomervakantie is weer bijna afgelopen en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn alweer in volle gang. We hebben er weer zin in en kijken uit naar de komst van de kinderen en hopen dat jullie allemaal een fijne en ontspannen vakantie hebben gehad. We zijn er weer klaar voor. 

Helaas is het coronavirus nog steeds aanwezig.Hieronder leest u wat dit betekent voor de start van het schooljaar. In de afgelopen vakantieweken zijn er veel signalen geweest dat het virus in Nederland en Europa weer oplaait. Dit betekent voor de school dat de maatregelen die voor de vakantie van kracht waren voor een groot deel nog steeds gelden.

Brengen van leerlingen

Het brengen en halen zal op dezelfde manier verlopen als voor de vakantie. U wordt verzocht zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen en uw kind bij het hek af te zetten ’s morgens (ouders komen ’s morgens niet op het schoolplein).  De eerste twee weken staan de leerkrachten van de kleutergroepen bij het toegangshek om de leerlingen van hun eigen groep op te vangen. Heeft uw kind moeite met afscheid nemen na deze vakantieperiode, dan helpen de leerkrachten uw zoon of dochter natuurlijk. Heeft u uw kind afgezet dan is het de bedoeling dat u weer ruimte maakt voor andere ouders en leerlingen en richting huis/ werk gaat en niet voor de school blijft hangen. Vanaf de derde schoolweek wachten de leerkrachten van de kleutergroepen binnen en worden alle kleuters bij het groene hek afgezet. Heeft u een belangrijke mededeling voor de leerkracht van uw kind, geef dit dan door aan de collega die bij het hek staat of maak gebruik van de Parro App of bel even naar school om één en ander door te geven. De groepsnaam van de Stokstaartjes is met ingang van dit schooljaar veranderd in de Leeuwen. 

De leerlingen van groep 3,4,5 komen via het pad bij de kubussen het schoolplein op en de leerlingen van groep 3,4 wachten vervolgensbij de blauwe ingang. De groepsleerkrachten zullen dit begeleiden de eerste dagen. Voor de derde groepers is dit natuurlijk  even wennen omdat zij nu via aan andere ingang het schoolplein opkomen.  

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 komen zelfstandig naar school en gaan via de achteringang bij het ‘zwarte laantje’ het schoolplein op. 

Halen van leerlingen

Zit uw kind in groep 1 t/m 5 dan gelden de volgende regels bij het ophalen.

  • groep Olifanten: ouders wachten op het plein aan de linkerkant van het toegangspad als u het pad op komt lopen, zorg ervoor dat het pad vrij blijft zodat leerlingen voldoende ruimte hebben om te passeren
  • groep Leeuwen en Giraffen: ouders wachten op het stenen basketbalplein
  • groep 3: ouders wachten op het plein langs het toeganspad aan de kant van de kubussen
  • groep 4: ouders wachten langs het pad aan de kant van de groene brievenbus
  • groep 5: ouders wachten op de stoep buiten het schoolplein

Komt u wel met de auto uw kind ophalen, wilt u dan uw auto alleen parkeren aan de kant van de spoorlijn of in één van de zijstraten en hierbij rekening houden dat onze buren hun eigen terrein kunnen verlaten.

Op vakantie geweest naar een (oranje) risicogebied?

We willen u op het hart drukken zich te houden aan de regels die het RIVM hierover heeft opgesteld. Wij als team zijn geen van allen naar een risicogebied geweest in de vakantie en hopen corona buiten onze school te houden. Neem dus uw verantwoordelijkheid wanneer u naar een risicogebied bent geweest. Bekijk eventueel deze beslisboom (link) om te bekijken of uw kind wel of niet naar school kan.

Trakteren

Net als voor de zomervakantie hanteren we de volgende regels. Trakteren mag natuurlijk in de eigen groep als de leerling jarig is. We gaan niet langs de groepen en de traktaties dienen verpakt te zijn.

Ventilatie

Er is de laatste tijd veel aandacht geweest rondom ventilatiesystemen op scholen. Wellicht is al wel bekend dat het ventilatiesysteem op de ESV onlangs een behoorlijke verandering heeft ondergaan. Er is hierbij geen sprake van hergebruikte lucht; ‘vuile’ lucht wordt afgevoerd en schone lucht wordt aangevoerd.Ook zal er op school geventileerd worden door ramen geregeld open te zetten. Let er dus op dat uw kind hier ook op gekleed is; het kan dan wat frisser zijn in de lokalen en het kan fijn zijn voor uw kind als het een extra vest/trui op school heeft liggen om op dit soort momenten aan te trekken. Bent u benieuwd welk ventilatiesysteem wij op school hebben, klik dan op de volgende link. Educomfort brochure versie 1.0[180314]

Gymspullen

Er gaat weer gegymd worden! Er mag bij slechte weersomstandigheden weer binnen gegymd worden. Zorg er dus voor dat uw kind de gymtas weer mee heeft naar school. 

Contact met leerkrachten

Het is weer mogelijk om gesprekken met leerkrachten binnen de school te voeren. Dit hoeft dus niet meer online of telefonisch. Ook hier geldt de anderhalve meter afstand tot volwassenen en de voorwaarde dat er geen ziekteverschijnselen zijn. Wilt u bij binnenkomst uw contactgegevens opschrijven bij de ingang zodat wij weten wie wanneer de school heeft bezocht en wilt u zich van te voren aanmelden bij één van de leerkrachten.

VSO/ BSO

Gaat uw kind naar de VSO/ BSO van De Thuisclub dan mag u uw kind brengen en halen bij de gele ingang. U wordt verzocht buiten te wachten op één van de medewerkers van de De Thuisclub.

 

Mede namens het team nog een fijn weekend gewenst en tot aanstaande maandag. 

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

 

Maandag 31 augustus Eerste schooldag
Maandag 14 september t/m vrijdag 2 oktober LVS toetsen groep 4 t/m 8
Woensdag 23 september Start kinderzegels
Woensdag 30 september Einde kinderzegels, Start kinderboekenweek
Maandag 5 oktober Dag van de leraar
Dinsdag 6 oktober Schoolfotograaf