Weekbrief 3: schooljaar 2020-2021

In het ouderportaal ziet u de jaarkalender met alle geplande activiteiten, toetsmomenten, vakanties en vrije dagen. Per activiteit wordt bekeken hoe we hier aandacht aan kunnen geven binnen de geldende coronamaatregelen.

  • Het controleren van onze leerlingen op de eventuele aanwezigheid van hoofdluis laten we voorlopig over aan de eigen ouders/ verzorgers.
  • De verkoop van kinderpostzegels gaat dit jaar gewoon door en vanuit de organisatie zijn richtlijnen gegeven hoe hier mee om te gaan.
  • Dinsdag 6 oktober komt de schoolfotograaf langs om foto’s van onze leerlingen te maken. Net als vorig jaar worden er individuele foto’s en foto’s van broers en zussen gemaakt van leerlingen die op de ESV zitten.
  • Oudergesprekken/ en pré adviesgesprekken groep 8 vinden op school plaats.
  • De Showtime vieren we met leerlingen en team.
  • Tijdens de kinderboekenweek organiseren we jaarlijks in samenwerking met een Boekhandel uit Ede de ‘Boekenavond’. Deze avond komt te vervallen. We kijken of het mogelijk is een vergelijkbare avond te organiseren verderop in het schooljaar.

Verkouden

Op dit moment zien we we dat het seizoen van verkoudheidsklachten ons in snel tempo nadert. En dat kan allerlei onduidelijkheden geven omtrent het wel of niet naar school mogen gaan van de kinderen. Door middel van deze beslisboom kunt u zelf nagaan of uw kind wel of niet naar school mag komen. De informatie is ontleend aan de richtlijnen van de GGD. We hopen dat het u helpt om een goede afweging te maken. Neem bij twijfel contact met ons op, dan kunnen we met u meedenken. Bij de beslisboom is de groep waar uw kind in zit leidend en dus niet de leeftijd.

Beslisboom-neusverkouden-kind-0-t_m-6-jaar

Beslisboom-neusverkouden-kind-7-t_m-12-jaar

Even voorstellen…

In deze flyer stelt het CJG basisschoolteam zich voor. Klik hier voor de link.

Opvoeden? soms best lastig!

In deze flyer vindt u meer informatie over tools/cursussen rondom opvoeding vanuit het CJG Ede. Klik hier voor de link.

Schema informatieavonden

Via de Parro App heeft u deze week informatie ontvangen over deze avonden. Kom alleen naar school als u geen gezondheidsklachten hebt. Per gezin is één ouder/ verzorger welkom.

Datum/tijd Hal onderbouw Hal bovenbouw
maandag 14 september 19.00-19.45 u Olifanten 8
maandag 14 september 20.00-20.45 u Giraffen
dinsdag 15 september 19.00-19.45 u 6
dinsdag 15 september 20.00-20.45 u Leeuwen 5
woensdag 16 september 19.00-19.45 u 7 3
woensdag 16 september 20.00-20.45 u 4

 

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 


Agenda

 

maandag 14 september t/m vrijdag 2 oktober LVS toetsen groep 4 t/m 8
maandag 14 t/m woensdag 16 september Informatieavonden, zie schema in de weekbrief
woensdag 23 september Start verkoop kinderzegels
woensdag 30 september Einde verkoop kinderzegels, start kinderboekenweek
maandag 5 oktober Dag van de leraar
dinsdag 6 oktober Schoolfotograaf
zondag 11 oktober Afsluiting kinderboekenweek
maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober Pre-adviesgesprekken groep 8 en ouder(kind)gesprekken groep 1-8
donderdag 15 oktober Showtime
zaterdag 16 oktober t/m zondag 25 oktober Herfstvakantie
maandag 26 oktober Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij