Weekbrief 7: schooljaar 2020-2021

Oudergesprekken

We hebben besloten om de geplande oudergesprekken in de week van maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober plaats te laten vinden via WhatsApp of Meet en dus niet in de school. De teamleden zorgen voor een digitale uitnodiging en nemen contact op met de betreffende ouders. We wensen iedereen fijne gesprekken toe.

Oud Hollandse liedjes voor bewoners St. Barbara

Donderdagmiddag heeft groep 4 oud Hollandse liedjes ten gehore gebracht aan de bewoners van St. Barbara. Groep 4 deed dit in het kader van de Kinderboekenweek, waarvan het thema ‘vroeger’ is.

Workshop theaterlezen groep 5/6

Vandaag hebben de leerlingen uit groep  5 en 6 een workshop theaterlezen gevolgd, verzorgd door Cultura. Eerst werd er uitgelegd wat theaterlezen inhield: mooi, op toon voorlezen, letten op leestekens en waar mogelijk uitbeelden. Ze hoefden de teksten niet uit het hoofd te kennen.
Na de uitleg werd de klas in groepen verdeeld en kreeg elk groepje een eigen toneeltekst. Ze gingen serieus aan de slag om het verhaal zo mooi mogelijk voor te dragen. De teksten sloten mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek “En toen…”. Alle teksten gingen namelijk over vroeger. We hebben het o.a. gehad over de Romeinen, Aletta Jacobs en Hugo de Groot.Na het oefenen was het tijd om de teksten voor te dragen aan de hele klas. Dit hebben de kinderen geweldig gedaan. Het was leuk om naar te kijken en te luisteren. We kijken terug op een gezellige en leerzame workshop.

Trakteerbeleid

Vanwege corona is er het een en ander veranderd in het trakteerbeleid op school. Wellicht heeft u er al over gehoord en we brengen het graag nog even extra onder de aandacht. Trakteren mag, maar alleen voorverpakte traktaties uit de winkel mogen uitgedeeld worden. Wij hopen op uw begrip hiervoor en rekenen op uw medewerking.

Afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Ede/ team en is het traktatiebeleid/ gezonde voedingsbeleid met elkaar besproken. Wij zien voor onze school verbeterpunten en gaan dit schooljaar in samenwerking met de gemeente kijken hoe we ons beleid kunnen aanscherpen.

Mede namens het team nog een fijne week gewenst.

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

zondag 11 oktober Afsluiting kinderboekenweek
maandag 12 oktober Bezoek Dierenpark Amersfoort kleuters
maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober Pre-adviesgesprekken groep 8 en ouder(kind)gesprekken groep 1-7
donderdag 15 oktober Showtime met de leerlingen
zaterdag 16 oktober t/m zondag 25 oktober Herfstvakantie
maandag 26 oktober Studiedag team,  alle leerlingen zijn vrij