Weekbrief 16: schooljaar 2020-2021

Gelukkig nieuwjaar!

Via deze weg willen we jullie graag een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar wensen. We hopen dat we in de rest van 2021 onze deuren niet meer hoeven te sluiten voor de leerlingen. Ook hopen we ouders/verzorgers en anderen weer snel te kunnen verwelkomen in onze school!

Noodopvang

Zoals voor de vakantie medegedeeld verzorgen wij samen met BSO De Thuisclub noodopvang voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Wilt u de beslisboom op de website a.u.b. raadplegen als u twijfelt of uw kind wel of niet naar school mag gaan? Verder geldt de afspraak dat als een leerling tijdens de lesdag/ opvang ziek wordt hij of zij direct opgehaald moet worden door de ouders.

Verder een vriendelijk verzoek om de leerlingen die naar school komen het schoolwerk mee te geven zodat zij hiermee aan de slag kunnen tijdens de opvang.

Communicatie via Parro

De Parro App werkt op dit moment niet zoals wij zouden willen, waardoor berichten later of niet worden gelezen omdat bepaalde functies door ParnasSys zijn uitgezet. We hopen dat deze problemen de komende dagen worden opgelost. Mocht u één van de leerkrachten dringend willen spreken dan verzoeken we u contact op te nemen via het algemene telefoonnummer van de school 0318-615959.

Informatie over Cito toetsen

Wij nemen het advies vanuit Cito over om de Cito-Midden toetsen vanaf 1 februari af te nemen, mochten de leerlingen dan weer fysiek onderwijs krijgen. We hopen op positieve berichten vanuit de regering komende week.

Kerstkaarten voor St. Barbara

Toen we op woensdag 15 december vrij onverwacht dicht gingen hadden de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gelukkig al mooie wensen geschreven. De ruim 200 kaarten die we daarvoor konden gebruiken waren gedoneerd door de moeder van James. Waarvoor hartelijk dank! Groep 6 zou deze kaarten meenemen als zij op die bewuste woensdag bij St. Barbara kerstliedjes zouden zingen….Juf Cunera heeft de kaarten gebracht en zij kreeg later bericht, dat de bewoners enorm blij waren met deze mooie actie.

 

 

 

 

Voorleeswedstrijd ESV

In november 2020 mochten de kinderen van de groepen 5 t/m 8 meedoen aan het klassenkampioenschap Voorlezen. Voor de Nationale Voorleeswedstrijd mogen alleen de kinderen van groep 7 en 8 meedoen, maar omdat wij lezen belangrijk vinden wilden we groep 5 en 6 voor het schoolkampioenschap wel mee laten doen. De uitslag zag er als volgt uit: op een gedeelde 3e plaats eindigden Mick uit groep 7 en Niek uit groep 5. Op de 2e plaats Renske uit groep 8 en op de 1e plaats Julia W uit groep 6! Zij mag de school wellicht over een jaar vertegenwoordigen. Dit jaar valt die eer te beurt aan Renske.

 

 

 

 

Bericht vanuit de Thuisclub

Beste ouders en verzorgers,

Sinds 16 december zijn het basisonderwijs en de kinderopvang, in verband met de corona
maatregelen, gesloten en wordt er alleen noodopvang geboden. Zolang het basisonderwijs gesloten is
maken de kinderen van de ESV geen gebruik van het overblijven.

De overblijfkosten komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag, waardoor er voor het
overblijven geen enkele compensatie voor ouders is gedurende de sluiting van de basisscholen.
Hierdoor hebben wij besloten om geen overblijfkosten in rekening te brengen gedurende de sluiting
van de scholen, net als tijdens de lockdown in het voorjaar. Dit geldt tevens voor ouders en verzorgers
in cruciale beroepssectoren, die gedurende deze periode gebruik maken van het overblijven tijdens de
noodopvang.

De vervallen overblijfkosten, voor de periode waarin de scholen gesloten zijn, worden later dit
schooljaar verrekend.

Aangezien ouders kinderopvangtoeslag ontvangen voor voorschoolse opvang (VSO) en
buitenschoolse opvang (BSO) en compensatie ontvangen van de overheid voor de eigen
ouderbijdrage, is deze financiële tegemoetkoming alleen voor de genoemde overblijfkosten. Eventuele
verdere berichtgeving over VSO en BSO opvangkosten wordt direct gecommuniceerd naar de ouders
en verzorgers die hier gebruik van maken.

Het zijn nog steeds zeer bijzondere tijden en wij hopen jullie allemaal, zodra de overheid besluit dat dit
veilig is, weer in goede gezondheid te treffen.

Met vriendelijke groet,
Het Opvangteam van De Thuisclub

Mede namens het team een fijne week gewenst,

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

 

maandag 1 februari t/m donderdag 18 februari Cito- LVS toetsen
woensdag 3 februari GEEN studiedag, alle leerlingen hebben les
donderdag 18 februari Showtime open podium
vrijdag 19 februari t/m zondag 28 februari Voorjaarsvakantie
vrijdag 5 maart Luiscontrole