Weekbrief 17: schooljaar 2020-2021

Brief Leon Meijer, wethouder onderwijs gemeente Ede
Corona update
De tweede week afstandsonderwijs is in volle gang. We krijgen van veel ouders complimenten over het onderwijs dat door het team van de ESV wordt verzorgd, waarvoor onze dank. Met ingang van morgen willen we graag een paar regels aanscherpen/ wijzigen:
 • Wilt u uw kind herinneren aan het opladen van de Chromebooks. Op school werken we met de Chromebooks zonder oplader i.v.m. struikelgevaar.
 • De leerlingen die op school komen voor noodopvang/ zorg (groep 1-8) graag al het schoolwerk meegeven voor die dag. Leerlingen grijpen nu vaak mis omdat het materiaal thuis ligt.
 • De zorgleerlingen uit groep 3 en 4 blijven op de woensdag tot 12.30 uur op school i.p.v. 12.00 uur.
 • Leerlingen uit groep 1,2 komen het plein zelfstandig op via het kleuterhek en de andere leerlingen gebruiken de ingang bij de gekleurde ESV blokken. De achteringang zit op slot. Wilt u uw kind ’s morgens bij het hek afzetten en gelijk weer vertrekken a.u.b. Ophalen van de leerlingen mag op het plein bij de ingang waar de leerlingen ’s morgens binnenkomen. Volwassenen dienen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • Het ophalen van lesmateriaal ging afgelopen woensdagmiddag goed. Het volgende ophaalmoment staat gepland voor komende woensdag 20 januari. Via de groepsleerkracht wordt meer informatie gegeven over het volgende ophaalmoment. De tijden worden iets aangepast, zie onderstaand schema. Een vriendelijk verzoek om buitenom te lopen als er  materiaal opgehaald moet worden bij bovenbouw en onderbouw.
  • achternaam A-F 12.30-12.45 u
  • achternaam G-M 12.50- 13.10 u
  • achternaam N-T 13.15 – 13.30 u
  • achternaam U-Z 13.35 – 13.50 u
Mede namens het team een fijne week gewenst,

Martin Roes

directie@esvede.nl

Agenda

 

maandag 1 februari t/m donderdag 18 februari Cito- LVS toetsen
woensdag 3 februari GEEN studiedag, alle leerlingen hebben les
donderdag 18 februari Showtime open podium
vrijdag 19 februari t/m zondag 28 februari Voorjaarsvakantie