Weekbrief 18: schooljaar 2020-2021

Gegevens controleren in ParnasSys
Mocht uw kind gebruik maken van de noodopvang/ zorg, wilt u dan controleren of uw privé en werktelefoonnummer in ParnasSys staat? Mocht het nodig zijn om u te bereiken dan hebben we in ieder geval de juiste gegevens. Alvast bedankt!
Aanmelden noodopvang
Heeft u komende week noodopvang nodig dan graag een berichtje voor vrijdag 22 januari aanstaande naar directie@esvede.nl zodat n.a.v. het aantal leerlingen dat noodopvang nodig heeft gekeken kan worden naar de personele bezetting.
Verlenging thuiswerken
De schoolsluiting is opnieuw verlengd. Dat betekent dat de kinderen in ieder geval nog tot en met 8 februari thuis onderwijs krijgen. Als school willen we dit proces zo goed mogelijk begeleiden en verbinding houden met de leerlingen en ouders. De leerkrachten zoeken regelmatig contact met de kinderen, soms individueel en soms in groepsverband. Ook andersom is het mogelijk om contact te leggen. De leerkrachten zijn het beste bereikbaar per e-mail en/of Parro op hun werkdagen. Voor dringende vragen is de school bereikbaar via het vaste nummer 0318-615959. Zijn er vragen over het thuisonderwijs (denk hierbij aan bijvoorbeeld het uitleggen van rekenvragen/ taalopdrachten/ begeleiden van leerlingen) dan zijn wij er als team voor jullie. Wij helpen jullie en jullie kinderen
graag!
Noodopvang
Naar aanleiding van de oproep van vorige week om te kijken of het thuisonderwijs op een andere manier georganiseerd kan worden heeft een aantal ouders het voor elkaar gekregen dit daadwerkelijk op een andere manier te organiseren. Fijn dat er mee wordt gedacht in oplossingen en dat er nu iets minder leerlingen opgevangen hoeven te worden op school. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat de noodopvang op school georganiseerd kan blijven.

Maatregelen
Wij willen alle ouders die gebruik maken van de noodopvang en zorg op school met klem verzoeken zich aan de geldende maatregelen te houden zodat wij als team gezond blijven en onderwijs kunnen blijven geven aan jullie kinderen. Met het naleven van onderstaande regels hopen wij een eventuele schoolsluiting te voorkomen.
  • maak gebruik van de beslisboom op de website om te kijken of een leerling thuis moet blijven of naar school mag komen.
  • leerlingen die onder werktijd ziek worden moeten direct van school worden opgehaald.
  • ouders komen alleen in de school bij het ophalen van materiaal op de woensdag en dragen een mondkapje.
  • leerlingen worden ’s morgens bij het hek afgezet en er wordt niet gefietst op het schoolplein.
  • leerlingen moeten het werk dat gepland staat voor de dag dat zij op school komen meenemen vanuit huis.
Vacature penningmeester
Beste ouders, beste leden,
Het bestuur van de ESV zoekt een nieuwe penningmeester! Ben jij die ouder met financiële expertise
die wij zoeken? Als penningmeester hou jij je bezig met financiële zaken, zoals de contributie, de
begroting en de jaarrekening. Deze bestuursfunctie komt beschikbaar bij de ALV in juni. Heb je
interesse en wil je een bijdrage leveren aan de school van jouw kind(eren), dan maken we graag
kennis met je. Je bent van harte welkom om eerst een paar bestuursvergaderingen mee te kijken.
Het bestuur bepaalt het beleid van de school in samenspraak met de directie. De vergaderingen zijn
een keer per maand.
Neem gerust contact op met een bestuurslid voor meer informatie:
Marjolein Slings, secretaris bestuur
bestuur@esvede.nl
06-14519873
Mede namens het team een fijne week gewenst,

Martin Roes

directie@esvede.nl

 

Agenda

 

woensdag 3 februari GEEN studiedag, alle leerlingen hebben les
donderdag 18 februari Showtime open podium
vrijdag 19 februari t/m zondag 28 februari Voorjaarsvakantie
woensdag 3 maart start Cito-LVS toetsen