Weekbrief 24: Schooljaar 2020-2021

Corona update

Om snel te kunnen handelen bij een mogelijke besmetting met Covid op de ESV willen we graag vooraf toestemming hebben van ouders/ verzorgers om contactgegevens door te mogen geven. Deze gegevens worden alleen met de GGD gedeeld na toestemming. De GGD kan hierdoor sneller starten met bron en contactonderzoek en gelijk handelen.

Via het ouderportaal van Parnassys verzoeken we vriendelijk om toestemming te geven net zoals dat aan het begin van het schooljaar is gevraagd voor onder andere gebruik beeldmateriaal binnen Parro of voor de website.

Ouderportaal

Vanaf maandag zijn de behaalde toetsresultaten van de afgelopen weken weer te zien in het ouderportaal. Tijdens het afnemen en verwerken van de toetsen wordt de applicatie tijdelijk uitgezet om de gegevens te kunnen verwerken.

Paasontbijt
Op donderdag 1 april is er een paasontbijt op school. In verband met de regels omtrent corona wordt het paasontbijt op een andere manier vormgegeven. De kinderen nemen hun eigen ontbijt mee en als school zorgen wij voor een lekkere verrassing!

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zijn er weer Koningsspelen. De Koningsspelen vinden plaats op ons eigen terrein en met de eigen groep. Bij deze koningsspelen past natuurlijk oranje of rood-wit-blauwe kleding! Wij hopen er een leuke en sportieve dag van te maken!

Overzicht van aanbod voor ouders en kinderen in coronatijd
In onderstaande link vindt u informatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.
https://edeseschoolvereniging.nl/wp-content/uploads/2021/03/Overzicht-aanbod-voor-ouders-en-kinderen-in-coronatijd-003.pdf

Agenda

maandag 22 maartrapporten groep 1 t/m 7 gaan mee
maandag 22 maart t/m woensdag 31 maartoudergesprekken groep 1 t/m 7
donderdag 1 aprilPaasontbijt
vrijdag 2 april t/m
maandag 5 april
Goede Vrijdag en paasweekend, alle leerlingen zijn vrij
donderdag 15 aprilEngelse dag en Showtime voor de leerlingen
dinsdag 20 april t/m donderdag 22 aprilcentrale eindtoets voor de leerlingen uit groep 8
vrijdag 23 aprilKoningsspelen
maandag 26 april t/m vrijdag 7 meimeivakantie, alle leerlingen zijn vrij