Weekbrief 27: Schooljaar 2020-2021

Herhaalde oproep vacature voor de Ledenraad ESV, aandachtsgebied financiën.
Met ingang van het komende schooljaar is er een vacature in de Ledenraad ESV. Zoals we zelf zeggen, de mooiste vrijwilligersfunctie binnen de ESV!

De Ledenraad bestaat uit 3 leden, deze zijn Hester van der Velde (Onderwijskundige zaken), John Scherrenburg (Financiën) en Hans Hoogendoorn (HRM aangelegenheden). In verband met het aftreden van Hans zijn wij op zoek naar een nieuw lid. Door een herordening van de aandachtsgebieden zoeken we specifiek een ouder met affiniteit voor financiën. Wil jij je graag inzetten voor de ESV en betrokken zijn bij de onderwijs instelling van de kinderen, maar heb je beperkte beschikbaarheid? Juist dan is de Ledenraad bij uitstek geschikt! De jaarlijkse inzet betreft 3 tot 5 overleg momenten en daarnaast de Algemene Leden Vergadering.

Wat is het doel van de Ledenraad? Deze heeft expertise op het gebied van onderwijs, HRM en financiën en houdt toezicht op de uitvoering van de taken van én de uitoefening van de bevoegdheden van het bestuur. Dit betreft o.a. het beoordelen van de begroting, investeringen, het jaarverslag en schoolplan. Daarnaast kan de Ledenraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en functioneert voor hen als klankbord.

Spreekt je dit aan, dan nodigen we je van harte uit voor een kennismakingsgesprek. Geef hiervoor je interesse aan bij Martin Roes, directeur (directie@esvede.nl) of jouw collega LR leden voor het komende jaar John (jsgm@hotmail.nl) of Hester (hesvandervelde@gmail.com). Dan zullen wij contact met je opnemen. Het nieuwe LR-lid zal worden benoemd in de komende ALV.

We kijken naar je uit,

Hester, John en Hans


Vakantierooster
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar wordt deze week vastgesteld en volgende week gedeeld, zodat iedereen dit kan meenemen in zijn of haar planning.

TSO
Leerlingen die tussen de middag thuis eten worden zoals gebruikelijk rond 12.55 uur op school verwacht en liever niet eerder i.v.m. het borgen van de veiligheid vanuit de TSO. Vanaf 6 april wordt er weer een financiële bijdrage gevraagd vanuit de BSO, meer informatie is terug te vinden in de vorige weekbrief.

Agenda

WoensdagWaterdag
dinsdag 13 aprilNationale Buitenlesdag
donderdag 15 aprilEngelse dag en Showtime voor de leerlingen
dinsdag 20 april t/m donderdag 22 aprilcentrale eindtoets voor de leerlingen uit groep 8
vrijdag 23 aprilKoningsspelen
maandag 26 april t/m
vrijdag 07 mei
meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
iedere woensdag is waterdag op de ESV