Weekbrief 29: Schooljaar 2020 – 2021

Engelse Dag
Vorige week donderdag was de afsluiting van het project ‘Healthy Food’.
Wij hebben met elkaar genoten van deze dag. Via juf Jolien ontvangt iedereen het filmpje van deze dag. Juf Francis heeft een artikel geschreven over het project ‘ Healthy Food’ en het kwaliteitsonderzoek van EarlyBird. Bijgevoegd vindt u de link naar het artikel.
https://www.edestad.nl/deeljenieuws/nieuws/679785/-lsquo-healthy-food-rsquo-project-op-de-edese-schoolvereniging

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
Bijgevoegd vindt u de beslisboom. Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/ school mag. Dit is de laatste versie van april 2021. Wilt u uw kind alleen naar school sturen als het geen klachten heeft a.u.b. Bij twijfel mag er ook contact worden opgenomen. De afgelopen dagen hebben we veel leerlingen naar huis moeten sturen die volgens de beslisboom niet naar school hadden mogen komen.
https://edeseschoolvereniging.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beslisboom-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_150421.pdf

Corona update

De afgelopen twee weken hebben we op de ESV ook te maken gehad met leerlingen uit groep 3, 7 en 8 die positief zijn getest op covid-19. In overleg met de GGD is bekeken welke stappen wij als school moesten nemen. Zo zijn de leerlingen uit groep 3 en 8 naar huis gestuurd met het advies om zich te laten testen op de 5e dag. Fijn dat iedereen in deze situaties snel kan handelen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de lessen op school snel weer door kunnen gaan. We wensen de betreffende leerlingen en hun gezinnen een spoedig herstel.

Centrale eindtoets

De leerlingen uit groep 8 hebben vandaag het laatste onderdeel van de centrale eindtoets gemaakt. Na de meivakantie zijn nog een paar inhaaldagen voor de leerlingen die een gedeelde van de toets niet hebben kunnen maken. De leerlingen zijn ook dit jaar weer kansrijk geadviseerd en inmiddels ingeschreven bij het voortgezet onderwijs. We zijn benieuwd hoe onze leerlingen de toets hebben gemaakt.

Vakantierooster 2021-2022

Naam vakantie Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 04-03-2022
Goede vrijdag en Paasmaandag 15-04-2022 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 06-05-2022
Hemelvaartsvakantie 26-05-2022 27-05-2022
Pinkstermaandag 06-06-2022 06-06-2022
Zomervakantie 11-07-2022 19-08-2022
Extra vrije dagen Eerste dag
Studiedag team ( aansluitend aan de herfstvakantie) 25-10-2021
Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie 24-12-2021
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 25-02-2022
Studiedag team, woensdag in februari volgt
Studiedag team, woensdag in maart volgt
Studiedag team, dinsdag in juni volgt
Vrijdagmiddag voor de zomervakantie 08-07-2022

Vrijdagmiddag begint voor iedereen de meivakantie. Mede namens het team wens ik jullie twee fijne en gezonde weken met elkaar.

Martin Roes

directeur ESV

 

Agenda

Vrijdag 23 april Koningsspelen
Maandag 26 april t/m vrijdag 07 mei Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
Donderdag 13 mei t/n vrijdag 14 mei Hemelvaartvakantie,  alle leerlingen zijn vrij
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag,  alle leerlingen zijn vrij
woensdag is waterdag