Weekbrief 30: Schooljaar 2020-2021

Personele inzet nieuw schooljaar 2021-2022

Inmiddels is bekend welk teamlid uw kind(eren) het komend jaar les gaat geven. Hieronder treft u het overzicht met de personele inzet aan. Op dit moment zijn we ook bezig met het werven van nieuwe onderwijsassistenten, administratief medewerker en een leerkracht voor onze ESV POOL. Reacties ontvangen wij graag voor maandag 17 mei aanstaande via administratie@esvede.nl. Fijn om te zien dat de vacatures al veel zijn gedeeld in jullie eigen netwerk. De vacatures staan ook op de website van school. 

Groep 1,2 (Leeuwen) juf Hanneke (ma/ di) en juf Majorie (wo/do/vr)
Groep 1,2 (Olifanten) juf Nanet (ma/di/wo/do) en juf Christa (do/vr)
Groep 1,2 (Giraffen) juf Maite (ma t/m vr)
Groep 3 meester Jaël (ma/ di) en juf Ilse (wo/do/vr)
Groep 4 juf Carla (ma/di/do) en meester Jaël (wo/vr)
Groep 5 juf Jolien (ma/di/wo) en juf Anita (do/vr)
Groep 6 meester Robert (ma/wo/do/vr) en juf Krista (di)
Groep 7 meester Sander (ma t/m vr)
Groep 8 juf Veronica (ma/do/vr) en juf Betty (di/wo)

 

De Medezeggenschapsraad zoekt een nieuw ouder lid!

Beste ouders, beste leden, 

Vanaf het nieuwe schooljaar is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid. De MR is op zoek naar een enthousiaste ouder die een positieve bijdrage wil leveren aan de ESV!

Wat is een MR?

Iedere school heeft een MR. De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders op school. Een goed functionerende MR draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. De MR kent een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. De MR van de ESV bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding. 

Welke taken heeft de MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de school. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR door het bestuur of directie genomen worden. Via de MR praat je mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. 

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

  • belangen van personeel, leerlingen en ouders
  • beleid van de schoolleiding, het schoolbestuur en de ouderraad
  • openheid, openbaarheid en gelijke behandeling
  • veiligheid, gezondheid en welzijn in de school
  • financiële zaken

Wat vragen wij van jou?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste betrokken ouder. Iemand met oprechte interesse in het schoolbeleid, missie en visie van de ESV en met een kritisch en open houding. De MR vergadert ongeveer 6x per schooljaar. Hiervoor wordt een goede voorbereiding, aanwezigheid en pro-actieve inzet verwacht. Spreekt je dit aan, dan ben je van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en om vervolgens een vergadering mee te lopen. Neem voor meer informatie gerust contact op met één van de MR-leden of mail naar mr@esvede.nl.

Hartelijke groet namens de MR,

Anne Marie, Monique, Leendert, Majorie, Robert en Sander

 

Hockey clinics bij MHC Ede op 19 en 26 mei as.

Bijgevoegd hebben wij de flyer voor een fantastisch leuke clininc voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Tijdens deze clinics kunnen kinderen op een leuke, sportieve en spelende wijze kennis maken met de sport hockey.
Flyer open dagen 2021_v2 

 

Korfbal
Onze sport is uniek; het is een gemengde sport! Maar we zien in enkele leeftijdsgroepen een behoorlijke scheefgroei. Daarom is mei uitgeroepen tot actiemaand voor jongenswerving.  Iedere jongen die lid wordt en ieder lid dat een jongen lid maakt, krijgt een trainingsshirt of bal! ️  Het lid dat de meeste jongens lid maakt, krijgt een extra leuke verrassing! Dus aan de slag en vraag al jouw vrienden mee naar de training!  Meer informatie vind je op de website: http://bit.ly/meiactiemaand

 

Agenda

Woensdag  Waterdag
Donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei Hemelvaartvakantie,  alle leerlingen zijn vrij
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag,  alle leerlingen zijn vrij
Zondag 6 juni t/m donderdag 10 juni Kamp groep 8
Dinsdag 22 juni Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij