Weekbrief 36: Schooljaar 2020-2021

Gevonden voorwerpen

Vrijdag 2 juli worden alle gevonden voorwerpen buiten uitgestald. Mocht u of uw kind iets zijn verloren, kijk dan even bij de ‘tentoonstelling’. De leerlingen worden deze dag ook uitgenodigd om te kijken of zij iets herkennen dat ze zijn verloren. Alle spullen die niet worden opgehaald zullen we bij het afronden van het schooljaar schenken aan een goed doel.

Versoepelingen

Vanaf aanstaande maandag 28 juni is er weer meer mogelijk in Nederland door de aangekondigde versoepelingen. Ook is er bij ons op school weer meer mogelijk. Woensdag 23 juni zijn alle ouders via Parro en Parnassysmail op de hoogte gebracht wat de versoepelingen voor leerlingen, ouders en teamleden betekent. Mochten er nog vragen zijn m.b.t. de versoepelingen dan horen wij het graag.

Agenda

Woensdag Waterdag
Woensdag 23 juni Algemene Leden Vergadering, 20.00 uur
Maandag 28 juni Start pre-adviesgesprekken groep 7
Eind juni – begin juli Oudergesprekken groep 1 t/m 6
Donderdag 24 juni Sponsorloop voor Stichting Hartekind groep 3 t/m 8
Vrijdag 25 juni Presentatie kunstproject ouders groep 1,2
Woensdag 7 juli Juffen en meesterdag, let op eindtijd 13.00 uur i.p.v. 12.30 uur
Woensdag 14 juli Afscheidsavond groep 8
Donderdag 15 juli Rapporten mee
Vrijdag 16 juli Showtime groep 1 t/m 7 en om 12.00 u uitglijden leerlingen groep 2 naar groep 3
Vrijdag 16 juli om 12.00uur Start zomervakantie