Weekbrief 5, schooljaar 2021-2022

Oudergesprekken

In de week van maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober is het mogelijk om met de leerkracht(en) van uw kind over zijn/haar welbevinden en de start van het schooljaar te komen praten tijdens de geplande ouder(kind) gesprekken. Gelukkig is het weer mogelijk om iedereen op school uit te nodigen voor de gesprekken. Heeft u zich al aangemeld??

Waterdag

Woensdag was het nationale kraanwaterdag. Afgelopen jaar hebben we afgesproken dat iedere woensdag waterdag is op de ESV. In de groepen wordt hier structureel aandacht aan besteed en we zien dat veel leerlingen op woensdag water meenemen naar school. Dit schooljaar maken we met elkaar plannen voor het stimuleren van gezond gedrag en voeding. We denken dan aan een stimulerende leeromgeving voor de leerlingen en aan afspraken m.b.t. gezonde lunch en trakteren op school. Nu het weer mogelijk is om op zelfgemaakte creaties te trakteren, willen we iedereen vriendelijk vragen de traktaties niet te groot te maken. Verder gaat onze voorkeur uit naar gezonde traktaties. 

Zelfstandigheid leerlingen 

We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat de leerlingen uit de onderbouw goed zelfstandig de school in kunnen komen ’s morgens en dat dit ook zorgt voor rust in de school bij de start van de dag. De leerkrachten hebben dan net iets meer tijd om alle leerlingen persoonlijk aandacht te geven. Dit willen we graag voortzetten. Net als de afgelopen weken blijven alle ouders/ verzorgers van harte welkom na schooltijd in de groepen. Wilt u buiten afscheid nemen van uw zoon/ dochter zodat hij/ zij hierna zelfstandig zijn jas en tas op kan hangen binnen en door kan lopen naar de groep. We houden natuurlijk rekening met onze nieuwe leerlingen die aan het wennen zijn of net vier jaar zijn geworden. Verder geldt voor alle leerlingen van de ESV dat we iedereen om 8.30 uur in de groep verwachten als de bel gaat, zodat we dan ook met de lesdag kunnen beginnen.

Schoolreis
Op vrijdag 15 oktober 2021 staan de schoolreizen voor alle groepen gepland, hierbij per schoolreis de algemene informatie. Vanuit de leerkrachten krijgt u extra informatie m.b.t. de schoolreisjes via de Parro app.
  • De leeuwen, giraffen, olifanten en groep 3 gaan (bij goed/droog weer) naar het Uilenbos in Lunteren. Op 8 oktober wordt de definitieve beslissing genomen of zij bij slecht (nat) weer uitwijken naar Schateiland in Zeumeren. Hiervan houden wij jullie op de hoogte. De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Om 8.45 wandelen ze via het Zwarte Laantje per groep naar de bussen (deze staan op de Larixlaan) en om 9.00 uur vertrekken de bussen. Rond 12.00 uur zullen zij weer aankomen op de Larixlaan.
  • Groep 4 en 5 gaan naar De Spelerij-Uitvinderij in Dieren. De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht en vertrekken om 8.45 uur vanaf de Larixlaan. Rond 15.00 uur zullen zij weer aankomen op de Larixlaan. Er wordt geadviseerd om oude kleren en stevige schoenen aan te trekken.
  • Groep 6, 7 en 8 naar Nemo in Amsterdam. De kinderen worden om 8.00 uur verwacht en de bussen vertrekken om 8.15 uur vanaf de Larixlaan. Tussen 15.00 uur en 15.30 uur vertrekken de bussen weer vanuit Amsterdam, i.v.m. eventuele drukte op de weg houden de leerkrachten u op de hoogte hoe laat de bussen in Ede arriveren.
woensdag 29 september kinderpostzegels 
maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober oudergesprekken groep 1 t/m 8
maandag 11 oktober schoolfotograaf
donderdag 14 oktober showtime
vrijdag 15 oktober schoolreis groep 1 t/m 8, informatie volgt
maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij 
maandag 25 oktober studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 
vrijdag 29 oktober luizencontrole