Weekbrief 12, schooljaar 2021-2022

BSO, TSO en VSO
Beste ouders,
Voor de BSO, TSO en VSO opvang werkt de ESV al jaren samen met de Thuisclub. Een bekend gezicht en nauw verbonden aan de ESV. En ook een niet onbelangrijk onderdeel in het dagelijks ritueel van een groot aantal kinderen van de ESV. Om te kijken of de huidige BSO/TSO dienstverlening nog voldoet aan de verwachtingen van jullie als ouders van de ESV, willen we graag je mening vragen over wat je zoekt in een BSO/TSO/VSO opvang. Je ontvangt daarom binnenkort van Martin Roes via Parnassys een link naar een korte enquête met een aantal vragen ten aanzien van de BSO/TSO/VSO. Het kost max. 5 min om in te vullen. Ook wanneer je op dit moment geen gebruik maakt van de BSO/TSO/VSO horen we graag van je.
Alvast bedankt namens het bestuur
Personele mededelingen
Sinds de zomervakantie is Lilian als onderwijsassistent vanuit de NPO gelden verbonden aan de ESV en vooral werkzaam in groep 4. Lilian heeft aangegeven dat de werkzaamheden die zij op haar vorige school mocht uitvoeren meer aansluiten bij haar persoonlijke wensen. In goed overleg is besloten dat zij per direct een overstap maakt naar haar vorige school in Leersum. Wij bedanken Lilian hartelijk voor haar inzet tijdens de afgelopen schoolmaanden en wensen haar veel werkplezier op haar nieuwe werkplek. Achter de schermen zijn we druk bezig om te kijken hoe we de vrijgekomen formatie weer in kunnen vullen. Met ingang van maandag 6 december zal onze collega Aniek de taken als onderwijsassistent overnemen van Lilian in groep 4.
Verder verwacht ik in de komende weekbrief te kunnen mededelen hoe de vrijgekomen uren van meester Sander uit groep 7 door zijn vertrek naar SKOVV structureel kunnen worden ingevuld. We zoeken met elkaar naar een stabiele en structurele oplossing voor de leerlingen en het team van de ESV. In de laatste schoolweek zullen we op een gepaste manier afscheid nemen van meester Sander.
Waterpokken en krentenbaard

Bij verschillende leerlingen uit de kleuterklassen zijn waterpokken en krentenbaard geconstateerd. Dit is beide erg besmettelijk. Leerlingen mogen met waterpokken gewoon naar school, als zij hier niet heel ziek van zijn en of koorts hebben. Kinderen met krentenbaard mogen pas naar school als het behandeld is en de plekjes ingedroogd zijn. Mocht uw kind waterpokken of krentenbaard hebben, zou u dit dan willen doorgeven aan de leerkracht?

Sinterklaasfeest 3 december

Het is bijna zover…Vrijdag komt Sinterklaas met zijn pieten naar de ESV! Ondanks alle nieuwe maatregelen, kan dit feest gelukkig wel doorgaan. De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht en kunnen naar hun eigen klas gaan. Ouders worden vriendelijk verzocht gelijk naar huis te gaan, de intocht zal net als vorig jaar alleen voor de kinderen zijn .

De kinderen hoeven deze dag geen 10 uurtje mee te nemen. Wij zorgen voor wat te drinken en wat lekkers. Wel moeten de leerlingen uit groep 5 t/m 8 hun lunch meenemen als zij deze dag overblijven. Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur uit en de groepen 5 t/m 8 om 15.00u.

Als kinderen het leuk vinden, mogen zij deze dag natuurlijk verkleed als Pietje of Sinterklaas! We gaan er een gezellig feest van maken met z’n allen!

Kerstviering

Het kerstdiner voor de leerlingen staat nu gepland op woensdag 15 december. Hoe en wat er voor deze avond geregeld moet worden krijgt u binnenkort te horen.

AGENDA

vrijdag 3 december Sinterklaasfeest voor alle leerlingen, maar zonder ouders
maandag 6 december kerstknutselmoment voor alle groepen
woensdag 15 december kerstdiner voor alle leerlingen (i.p.v. 22 december)
donderdag 23 december kerstshowtime
vrijdag 24 december kerstvakantie vanaf 12.00 uur voor alle leerlingen
zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari 2022 kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij