Weekbrief 16, schooljaar 2021-2022

Oproep vanuit het bestuur: expertise gevraagd voor duurzame manier van verwarmen ESV

In de komende jaren zal de verwarmingsinstallatie van de ESV vervangen moeten worden. Op dit moment wordt het gebouw van de ESV met conventionele CV’s verwarmd. Wij willen onderzoeken of het de moeite waard is om over te stappen op een andere verwarmingsmethode en welke consequenties en kosten dit met zich mee zal brengen. Wij hebben de benodigde kennis hiervoor niet in huis. Daarom zijn we op zoek naar ouders die hier wél kennis en expertise over hebben en het leuk vinden om ons te helpen. We staan nog aan het begin van het onderzoek en willen starten met het in kaart brengen van de huidige situatie om vervolgens de verschillende mogelijkheden te verkennen. Voor de zomervakantie willen we dit eerste deel afgerond hebben. Mocht de uitkomst zijn dat we op een andere verwarmingsmethode willen overstappen, dan volgt er een implementatieplan.

Vind je het leuk om hieraan bij te dragen en heb je kennis van deze techniek of ben je bereid deze je eigen te maken, stuur dan een email naar bestuurslid Ralph Bakker;  bestuurslid3@esvede.nl en/of directeur Martin Roes: directie@esvede.nl.

 

Ouder(kind) gesprekken februari 2022

In de week van maandag 14 t/m vrijdag 18 februari (en groep 3 vanaf 21 februari) is het mogelijk om met de leerkracht(en) van uw kind over zijn/haar ontwikkeling en rapport te komen praten tijdens de geplande ouder(kind) gesprekken. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om de gesprekken fysiek op school plaats te laten vinden en wordt u uitgenodigd voor een online gesprek. Vanaf maandag 24 januari 17.00 uur kunnen de ouders/ verzorgers met meerdere kinderen zich inschrijven en een dag later kan iedereen zich inschrijven. Heeft u specifieke vragen of denkt u meer tijd nodig te hebben voor een gesprek, wilt u dit dan afstemmen met de betreffende groepsleerkracht(en). U krijgt via Parro een uitnodiging voor de gesprekken. Heeft u uw Parro account al geactiveerd?

AGENDA

maandag 17 januari t/m vrijdag 4 februari Cito LVS toetsen voor groep 1 t/m 8
woensdag 26 januari t/m vrijdag 4 februari Nationale voorleesdagen
woensdag 9 februari Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 11 februari Rapporten worden uitgedeeld
maandag 14 februari t/m vrijdag 18 februari Ouder (kind) gespreksavonden, uitnodiging volgt via Parro
donderdag 24 februari Showtime open podium
vrijdag 25 februari tot 6 maart Voorjaarsvakantie (vrijdag 25 zijn alle leerlingen VRIJ)