Weekbrief 18, schooljaar 2021-2022

Corona update

Helaas hebben we binnen het team van de ESV ook te maken met collega’s die positief zijn getest op corona. Met veel puzzelen en schuiven van collega’s lukt het ons tot nu toe nog steeds om de school open te houden voor de leerlingen. Helaas zijn er op dit moment geen invallers beschikbaar en kan het voorkomen dat er binnenkort groepen naar huis worden gestuurd bij nog meer afwezigen in het schoolteam. Mocht hier sprake van zijn, dan krijgt u dit van ons op tijd via Parro te horen.

Personele mededeling meester Poll Poll Jonker

Afgelopen maandag is onze oud-collega Poll Poll Jonker (meester Poll) op 75-jarige leeftijd onverwachts overleden. Poll was na zijn pensioen nog actief als leraar Duits in de bovenbouw en stond incidenteel voor de groep. In 2020 was Poll een halve eeuw betrokken bij de ESV. We wensen zijn vrouw Olga en naaste familieleden sterkte en kracht de komende weken.

Herhaalde oproep vanuit het bestuur: expertise gevraagd voor duurzame manier van verwarmen ESV

In de komende jaren zal de verwarmingsinstallatie van de ESV vervangen moeten worden. Op dit moment wordt het gebouw van de ESV met conventionele CV’s verwarmd. Wij willen onderzoeken of het de moeite waard is om over te stappen op een andere verwarmingsmethode en welke consequenties en kosten dit met zich mee zal brengen. Wij hebben de benodigde kennis hiervoor niet in huis. Daarom zijn we op zoek naar ouders die hier wél kennis en expertise over hebben en het leuk vinden om ons te helpen. We staan nog aan het begin van het onderzoek en willen starten met het in kaart brengen van de huidige situatie om vervolgens de verschillende mogelijkheden te verkennen. Voor de zomervakantie willen we dit eerste deel afgerond hebben. Mocht de uitkomst zijn dat we op een andere verwarmingsmethode willen overstappen, dan volgt er een implementatieplan.

Vind je het leuk om hieraan bij te dragen en heb je kennis van deze techniek of ben je bereid deze je eigen te maken, stuur dan een email naar bestuurslid Ralph Bakker;  bestuurslid3@esvede.nl en/of directeur Martin Roes: directie@esvede.nl.

AGENDA

woensdag 9 februari studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 11 februari rapporten worden uitgedeeld
maandag 14 februari t/m vrijdag 18 februari ouder (kind) gespreksavonden
donderdag 24 februari Showtime open podium
vrijdag 25 februari t/m 6 maart Voorjaarsvakantie (vrijdag 25 februari zijn alle leerlingen al vrij)
woensdag 16 maart studiedag team (BHV training), alle leerlingen zijn vrij
maandag 21 maart schoolfotograaf
vrijdag 25 maart Engelse dag