Weekbrief 21, schooljaar 2021-2022

Vacature MR

Beste ouders,

Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR lid.

Wat is de MR?

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee iets anders dan de OR, die het team ondersteuning biedt bij allerlei activiteiten op school. De leden van de MR worden gekozen voor een termijn van 3 jaar en bestaan uit ouders en teamgeleding. Op de ESV bestaat de MR uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

Welke bevoegdheden heeft de MR?

Een school kan niet zonder een MR. Bij veel beslissingen die het bestuur moet nemen is men verplicht eerst ouders en medewerkers te raadplegen. Dit is geregeld via de MR en conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Kom je zitting nemen in de MR?

Laat het ons weten als je ons wil komen versterken!  Wil je eerst eens een vergadering bijwonen of heb je vragen voor ons, laat het ons weten. Je bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Marjorie Beumer, Jaël Boekhorst, Anne-Marie van Kuik, Marlies Franken, Leendert Taal, Mascha Regtien

 

Coronamaatregelen

Beste ouders/verzorgers,

Er is veel veranderd in de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld rondom isolatie en quarantaine. Heel begrijpelijk dat u daarover vragen heeft. GGD Gelderland-Midden vindt het belangrijk dat u de juiste informatie heeft. De meest actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen staan voor u klaar op onze speciale webpagina Corona op mijn school.
Verder is er een aantal handige hulpmiddelen:
• Hoe lang moet mijn kind (of ik) in isolatie of quarantaine? Bekijk de Quarantaine Check
• Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine?
Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neem dan gerust contact op met het corona scholenteam
van GGD Gelderland-Midden.

U kunt 7 dagen per week van 08.00 tot 17.00 uur bellen via
0800 8446 000 (2x keuze 1).

Mailen kan ook naar corona@vggm.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Coronabestrijding
Afdeling Infectieziektebestrijding
GGD Gelderland-Midden

 

Pannenkoekdag

Vrijdag 18 maart komt de Pannenkoekdag eraan. Voor die dag willen we u vragen of de kinderen daarvoor een bord en bestek willen meenemen om er zo met elkaar een mooie activiteit van te maken. Alvast bedankt!

AGENDA

woensdag 16 maart studiedag team (BHV training), alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 18 maart pannenkoekenfeest groep 1 t/m 8 11.00-12.00 uur
maandag 21 maart schoolfotograaf
vrijdag 25 maart Engelse dag, thema water
donderdag 14 april Paasontbijt/ Showtime
vrijdag 15 april t/m maandag 18 april Goede Vrijdag en Pasen, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 20 t/m vrijdag 22 april centrale eindtoets groep 8
vrijdag 22 april Koningsspelen
zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 13 mei luiscontrole
donderdag 26 en vrijdag 27 mei hemelvaartvakantie, alle leerlingen zijn vrij
maandag 30 mei t/m 17 juni cito LVS toetsen groep 3 t/m 7
maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni schoolkamp, groep 8 gaat naar Vlieland