Weekbrief 22, schooljaar 2021-2022

Nationale Pannenkoekdag bij De Edese Schoolvereniging

Morgen vrijdag 18 maart 2022  is het Nationale Pannenkoekdag. Een initiatief van Koopmans en Tefal! Onze school is benaderd door de Veenhuizen Groep B.V. uit Voorthuizen. Zij pakken deze dag graag uit en hebben basisscholen uitgenodigd een pannenkoeken feestje te vieren. Veenhuizen Groep B.V. ontzorgt (food gerelateerde) ondernemers op het gebied van warmte en koudetechniek. Zij zijn dé leverancier van de Multi Pan, een pannenkoekencarrousel. Hiermee bakt Veenhuizen Groep B.V. vrijdag 18 maart bijna 5.000 pannenkoeken. Als lunch krijgen de leerlingen vrijdag 18 maart dus een pannenkoek. el graag zelf een bord en bestek meenemen deze dag. Vanuit school wordt de rest geregeld.

Absentiemelding 

Wij merken dat de communicatie via de Parro app goed verloopt. Aangezien de leerkrachten om 8.20 uur de kinderen welkom heten is er vaak geen gelegenheid meer om de Parro app te checken op absentiemeldingen. Wilt u tot 8.15 uur uw kind ziek melden via de Parro app? Hierna kunt u tot 8.30 uur naar school bellen om uw kind ziek te melden op 0318-615959.

Te laat komen

Momenteel komen er, met regelmaat, kinderen te laat op school, bij elke binnenkomst moet de leerkracht de les onderbreken en is het ook vervelend voor het binnenkomende kind (alle ogen zijn op hem/haar gericht). Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk 8.30 uur in de groep aanwezig is? Als uw kind te laat komt moeten wij dit ook registeren. 

Corona update 

Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest te doen vervalt per direct. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Corona is nog niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek worden van corona en er blijft een groter risico voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Een aantal basisadviezen helpt nog steeds om besmetting te voorkomen: handen wassen, hoest en nies in de elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht.

Van wie krijgt uw kind komend schooljaar les? 

De formatie voor het nieuwe schooljaar is bekend. In onderstaand schema ziet u van welke groepsleerkracht(en) uw kind het komende jaar les krijgt. Naast de groepsleerkrachten krijgen de leerlingen in groep 1 t/m 8 ook les van juf Francis (Engels) en juf Paula (muziek). Vanaf groep 3 krijgen de alle leerlingen gymles van juf MInke. De verdeling van de onderwijsassistenten wordt  nog binnen het team afgestemd.

groep 1,2 Leeuwen  juf Hanneke en juf Christa
groep 1,2 Olifanten juf Majorie en juf Nanet
groep 1,2 Giraffen juf Maite
groep 3 juf Silvia en juf Ilse
groep 4 meester Jaël
groep 5 juf Jolien en juf Anita
groep 6 juf Krista en juf Silvia
groep 7 juf Nicole
groep 8 juf Betty en juf Veronica
Vakantierooster 2022-2023
Onderstaand vakantie rooster is afgestemd met de PO en VO scholen uit Ede en vastgesteld door bestuur van MR van de ESV.
herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
studiedag team 31 oktober 2022
vrijdagmiddag voor de kerstvakantie 23-12-2022
kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
vrijdag voor de voorjaarsvakantie 24-02-2023
voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
hemelvaarsvakantie 18-05-2023 t/m 19-05-2023
pinkstermaandag 29-05-2023
vrijdagmiddag voor de zomervakantie 07-02-2023
zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023
studiedagen er volgen nog drie studiedagen voor het team in februari, maart en juni. Dit wordt later bekend gemaakt.
Actie Oekraïne
Achter de schermen zijn we bezig om vanuit school een actie op te zetten om geld in te zamelen voor Oekraïne. Zodra hier meer over bekend is laten wij het weten.

 

AGENDA

vrijdag 18 maart pannenkoekenfeest groep 1 t/m 8 11.00-12.00 uur
maandag 21 maart schoolfotograaf
vrijdag 25 maart Engelse dag, thema water
donderdag 14 april Paasontbijt/ Showtime
vrijdag 15 april t/m maandag 18 april Goede Vrijdag en Pasen, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 20 t/m vrijdag 22 april centrale eindtoets groep 8
vrijdag 22 april Koningsspelen
zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 13 mei luis controle
donderdag 26 en vrijdag 27 mei hemelvaartvakantie, alle leerlingen zijn vrij
maandag 30 mei t/m 17 juni cito LVS toetsen groep 3 t/m 7
maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni schoolkamp, groep 8 gaat naar Vlieland
maandag 6 juni Pinkstermaandag, alle leerlingen zijn vrij
dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni avondvierdaagse Ede
maandag 20 juni schoolreisje voor groep 1 t/m 7
dinsdag 21 juni studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 22 juni Algemene Ledenvergadering ESV
donderdag 23 juni juffen en meesterdag
maandag 27 juni start ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7
vrijdag 1 juli afscheidsetentje groep 8
woensdag 6 juli afscheidsavond groep 8
donderdag 7 juli uitdelen rapporten alle leerlingen
vrijdag 8 juli Showtime, laatste schooldag, alle leerlingen zijn uit om 12.00 uur