Weekbrief 26 schooljaar 2021-2022

Oekraïne

De kaartenactie voor Oekraïne heeft een mooi bedrag opgeleverd Samen hebben we 1250,00 opgehaald. Dit geld is overgemaakt naar giro 555.

Koningsspelen

Op vrijdag 22 april vinden de koningsspelen plaats voor alle groepen. Bij deze koningsspelen past natuurlijk oranje of rood-wit-blauwe kleding! We maken er ook dit jaar weer een mooi feest van met elkaar.

Schoolplein

In 2023 bestaat de ESV 100 jaar. Ter voorbereiding op dit jubileum wordt het schoolplein opgeknapt en uitgebreid met nieuwe speeltoestellen. Het afgelopen jaar heeft een commissie in samenwerking met bestuur, team en leerlingenraad nagedacht over de inrichting van het plein. Met onze wensenlijst hebben we firma Stout Hout en Kompan de opdracht gegeven om een plan van aanpak te maken. Firma Stout Hout gaat de komende weken aan de slag met het herstellen van de picknicktafel bij de ingang van de kleutergroepen, het verwijderen van een gedeelte asfalt bij het voetbalveld naast het lokaal van groep 6,  verplaatsen van doelpalen en het nieuw leven inblazen van de schooltuin. Verder wordt er aan de achterkant van de school ter hoogte van de teamkamer een buitenleslokaal gemaakt waar groepen leerlingen onder andere aan de slag kunnen met hun buitenlessen.

Firma Kompan gaat in de zomervakantie een aantal nieuwe speeltoestellen plaatsen. Met de leerlingen van de leerlingenraad wordt gekeken wat voor actie er georganiseerd kan worden in het nieuwe schooljaar om de plaatsing van een kabelbaan te realiseren. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.

Gezonde school

De komende maanden willen we we graag met een werkgroep bestaande uit ouders en teamleden van de ESV aan de slag om beleid te formuleren m.b.t. de gezonde school. Hierin willen we omschrijven hoe we gezond gedrag vanuit school en vanuit huis samen willen stimuleren in het belang van de kinderen. Medewerkers van GGD Gelderland hebben inmiddels de uren en middelen gekregen om scholen hierbij te ondersteunen. Vanuit de ESV zijn er twee subsidies aangevraagd, waarmee we gerichte activiteiten kunnen organiseren en begeleiding kunnen financieren. Mocht u willen meedenken bij het opstellen en uitvoeren van beleid, dan horen wij dit graag. U kunt een mailtje doorsturen naar administratie@esvede.nl

 

Vacature directeur

Een vriendelijk verzoek om de vacature DIRECTEUR ESV zoveel mogelijk te verspreiden binnen jullie eigen netwerk.

 

 

 

 

Mede namens het team van de ESV een fijn Paasweekend,

Martin Roes, directeur ESV

 

AGENDA

vrijdag 15 april t/m maandag 18 april Goede Vrijdag en Pasen, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 20 t/m donderdag 21 april centrale eindtoets groep 8
vrijdag 22 april Koningsspelen gr 1 t/m 8
zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 13 mei luis controle
donderdag 26 en vrijdag 27 mei hemelvaartvakantie, alle leerlingen zijn vrij
maandag 30 mei t/m 17 juni cito LVS toetsen groep 3 t/m 7
maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni schoolkamp, groep 8 gaat naar Vlieland
maandag 6 juni Pinkstermaandag, alle leerlingen zijn vrij
dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni avondvierdaagse Ede
maandag 20 juni schoolreisje voor groep 1 t/m 7
dinsdag 21 juni studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 22 juni Algemene Ledenvergadering ESV
donderdag 23 juni juffen en meesterdag
maandag 27 juni start ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7
vrijdag 1 juli afscheidsetentje groep 8
woensdag 6 juli afscheidsavond groep 8
donderdag 7 juli uitdelen rapporten alle leerlingen
vrijdag 8 juli Showtime, laatste schooldag, alle leerlingen zijn uit om 12.00 uur