Weekbrief 27 schooljaar 2021-2022

Koningsspelen en ontbijt

Aanstaande vrijdag hebben we de Koningsspelen op school. Dit jaar voor alle groepen! In de ochtend voor de groepen 0-4 en in de middag voor de groepen 5-8. We beginnen deze dag met een Koningsontbijt. Al het eten en drinken, voor het ontbijt, wordt door school geregeld. Zou u uw kind aanstaande donderdag of vrijdag wel het volgende willen meegeven; een bord, bestek en beker. Graag in een tasje voorzien van naam. Voor kinderen met allergieën is er glutenvrij brood aanwezig. Indien uw kind een ander allergie/dieet heeft, vragen wij u om zelf even een broodje mee te geven. Het 10 uurtje (voor alle groepen) en lunch (voor de groepen 5 tot en met 8) moet ook gewoon worden meegegeven. De kinderen mogen deze dag in het oranje/rood/wit/blauw gekleed naar school komen! We gaan er een gezellige dag van maken!

Schoolfoto’s

De schoolfoto’s zijn bijna klaar. Zodra de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd door de schoolfotograaf, worden de foto’s met bestelcodes uitgedeeld. Leerlingen die ziek/ afwezig zijn geweest tijdens het maken van de foto’s, krijgen vrijdag 13 mei de mogelijkheid om individuele foto’s te laten maken.

 

Mede namens het team van de ESV een fijne meivakantie

Martin Roes, directeur ESV

 

AGENDA

vrijdag 22 april Koningsspelen gr 1 t/m 8
zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
vrijdag 13 mei luis controle
donderdag 26 en vrijdag 27 mei hemelvaartvakantie, alle leerlingen zijn vrij
maandag 30 mei t/m 17 juni cito LVS toetsen groep 3 t/m 7
maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni schoolkamp, groep 8 gaat naar Vlieland
maandag 6 juni Pinkstermaandag, alle leerlingen zijn vrij
dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni avondvierdaagse Ede
maandag 20 juni schoolreisje voor groep 1 t/m 7
dinsdag 21 juni studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 22 juni Algemene Ledenvergadering ESV
donderdag 23 juni juffen en meesterdag
maandag 27 juni start ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7
vrijdag 1 juli afscheidsetentje groep 8
woensdag 6 juli afscheidsavond groep 8
donderdag 7 juli uitdelen rapporten alle leerlingen
vrijdag 8 juli Showtime, laatste schooldag, alle leerlingen zijn uit om 12.00 uur