Weekbrief 30 schooljaar 2021-2022

Schaapscheerdersfeest

Na twee jaar afwezigheid mogen we weer! Op de 2e zaterdag van juni vindt het schaapscheerdersfeest plaats bij de schaapskooi op de Ginkelse Heide. Omdat we deze traditie opnieuw groots gaan vieren op 11 juni 2022 willen wij dat graag aan een breed publiek bekend maken. Wij als stichting vinden het erg leuk om te merken dat veel scholen door het jaar heen interesse hebben om met schoolklassen langs te komen bij onze schaapskooi en de herders op de hei. De scheerdersdag is een echt feestje voor kinderen in alle leeftijdscategorieën, zo is er  naast het scheren van de schapen een roofvogelshow, een hondenshow, sport en spel en kunnen de kinderen zich laten schminken. Daarnaast is er volop entertainment voor de ouders met goed verzorgde catering, live muziek en traditionele dans, een markt, en oude ambachten.

 

Avondvierdaagse

Starttijden en verzamel locatie Avond4daagse 7 tot en met 10 juni

Volgende week gaan we met 154 kinderen de Avond4daagse lopen. De hesjes worden vrijdag meegegeven door de leerkrachten. Wilt u de hesjes maandag 13 juni (ongewassen!) inleveren bij de leerkracht. De begeleidende ouders ontvangen op de avonden zelf de hesjes voor de Scapino.

Vertrektijden:

10 km – dinsdag t/m vrijdag verzamelen tussen 18:00 uur en 18:15 uur bij de grote kerk voor de Scapino. Aan- en afmelden bij Yvette van Minderhout en Barbera Snijders Blok. Zij vertrekken om 18:15 uur.

5 km – dinsdag t/m vrijdag verzamelen tussen 18:15 uur en 18:30 uur bij de grote kerk voor de Scapino. Aan- en afmelden bij Jenneke Septer en Jimmy Kuijkens.  Zij vertrekken om 18:30 uur.

Aankomsttijden:

Dinsdag, woensdag en donderdag worden de deelnemers van de 5 km terug verwacht bij de Scapino om ongeveer 20:00 uur.

Dinsdag, woensdag en donderdag worden de deelnemers van de 10 km terug verwacht bij de Scapino om ongeveer 20:45 uur.

Vrijdag wordt het later. De deelnemers stellen zich op bij ‘de Bloedsteen’ in de Doolhoflaan en zijn rond 20:00 uur bij de Amsterdamseweg. Ze lopen dan direct door richting het centrum, waar de burgemeester en de heidehoogheden het defilé afnemen. De ESV is dit jaar school nummer 16 in het defilé.

Vervolg eindcito

Beste ouders en verzorgers, het is goed u nog even te attenderen op het volgende: na Pinksteren wordt op dinsdag in de meeste klassen de Cito Woordenschat afgenomen. Verder wordt er op de andere dagen van deze week geen Cito gedaan dit in verband met het lopen van de avondvierdaagse. Kinderen raken hierdoor zo vermoeid dat het niet handig is om verder te gaan met de Cito’s die week. De week na de avondvierdaagse zal in de meeste klassen de Cito Spelling en in groep 7 ook nog Cito Werkwoordspelling worden afgenomen. Aan het einde van die week zijn alle Cito’s klaar en gaan we ons voorbereiden op de ouder- kindgesprekken.

Ouder- (kind) gesprekken.

De laatste oudergesprekken starten op maandag 27 juni. Deze gesprekken zijn facultatief, wilt u zelf een gesprek met de leerkracht dan kan u deze via een Parro-bericht doorgeven tot 8 juni aanstaande. Een leerkracht kan u ook uitnodigen voor een gesprek, hiervoor krijgt u een inschrijvingsbericht via Parro.

Mede namens het team nog een fijne week!
Veronica Herkendaal en Christa Immink
AGENDA
maandag 30 mei t/m 17 juni cito LVS toetsen groep 3 t/m 7
maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni schoolkamp, groep 8 gaat naar Vlieland
maandag 6 juni Pinkstermaandag, alle leerlingen zijn vrij
dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni avondvierdaagse Ede
maandag 20 juni schoolreisje voor groep 1 t/m 7
dinsdag 21 juni studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 22 juni Algemene Ledenvergadering ESV
donderdag 23 juni juffen en meesterdag
maandag 27 juni start ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7
vrijdag 1 juli afscheidsetentje groep 8
maandag 4 juli uitdelen rapporten alle leerlingen
woensdag 6 juli afscheidsavond groep 8
vrijdag 8 juli Showtime, laatste schooldag, alle leerlingen zijn uit om 12.00 uur