Weekbrief 32 schooljaar 2021-2022

Algemene Leden Vergadering

ALV herinnering
Het bestuur van de ESV nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 22 juni 2022 om 19.30 uur bij de ESV. U kunt zich aanmelden tot en met aanstaande vrijdag 17 juni door een e-mail te sturen aan bestuur@esvede.nl. De agenda en uitnodiging heeft u vorige week ontvangen.
Aan de agenda wordt nog toegevoegd:
Mutaties Bestuur en Ledenraad
Rianne Nep (voorzitter) stelt zich herkiesbaar voor een termijn van 1 jaar. Volgend jaar besluit zij over het vervolg van haar voorzitterschap. Continuïteit is belangrijk vanwege het vertrek van directeur Martin Roes en omdat zich geen nieuwe bestuursleden hebben gemeld.
Ralph Bakker en Marjolein Slings (secretaris) zijn aftredend en niet herkiesbaar.

 

Bericht van juf Minke  

          THEMA ZOMERVAKANTIE

Titel: Blijf bewegen en spelen in de zomervakantie

Nog maar een paar weekjes en dan is het zomervakantie. Even geen school en ook geen gymles. Ik ben trots dat jullie zo goed hebben meegedaan in het afgelopen jaar. Ik zie ook dat heel veel kinderen beter zijn geworden in bewegen en plezier hebben.

Ook als er geen school is, is blijven bewegen en sporten belangrijk. Het maakt dan niet uit of je op vakantie gaat of dat je thuis blijft. En als je thuis blijft, dan hoef jij je niet te vervelen.

Onze collega’s buurtsportcoaches van Sportservice De Vallei houden in juli de SAM Zomerweek in Ede, de buitendorpen van de gemeente Ede en in Wageningen. Dat doen ze samen met Cultura, Malkander, Solidez en de bibliotheek Wageningen. Er is dus niet alleen sport, maar ook cultuur en vooral veel plezier.

Wil je meer weten of je opgeven. Kijk dan even op:

Ede en buitendorpen:

www.sportservice-ede.nl/sam-zomerweek

Wageningen:

www.wageningen-actief.nl/sam-zomerweek

Zwem4daagse, jij doet toch ook mee!

Ken jij zwemidool Maarten van der Weijden? Hij bezoekt op maandag 20 juni Zwembad de Peppel in Ede bij de start van de Zwem4daagse in het bad. Tenminste, als minimaal 100 deelnemers aan het evenement een actie starten ter ondersteuning naar het onderzoek naar kanker.

Bij de Zwem4daagse wordt vier dagen lang, van maandag 20 juni t/m donderdag 23 juni tussen 18.00 en 21.00 uur, een afstand gezwommen met als beloning een medaille. Iedereen, van jong tot oud met minimaal zwemdiploma A, kan meedoen. Inschrijven en een actie starten kan op https://bit.ly/zwem4daagse2022. Ook het zwembad doneert een deel van het inschrijfgeld aan de Maarten van der Weijdenfoundation.

AGENDA

30 mei t/m 17 juni cito LVS toetsen groep 3 t/m 7
maandag 20 juni schoolreisje voor groep 1 t/m 7
dinsdag 21 juni studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 22 juni Algemene Ledenvergadering ESV
donderdag 23 juni juffen en meesterdag
maandag 27 juni start ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7
vrijdag 1 juli afscheidsetentje groep 8
maandag 4 juli uitdelen rapporten alle leerlingen
woensdag 6 juli afscheidsavond groep 8
vrijdag 8 juli Showtime, laatste schooldag, alle leerlingen zijn uit om 12.00 uur

 

Summer Camp Ede

Voor de kinderen uit groep 7 en 8 die een extra uitdaging nodig hebben en zich alvast willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op Landgoed Rhijnauwen te Bunnik. 20 uur lessen Engels en verder actief en creatief programma eveneens geheel in het Engels.

Onderstaand de informatie op flyers en een bijbehorende link.

SC 2022 Ede digitaal ouders