Weekbrief 35 schooljaar 2021-2022

Showtime
Vrijdag 8 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar alweer. We willen het schooljaar, deze dag, mooi afsluiten met een showtime met alle kinderen! Iedereen is welkom om te komen kijken. De showtime zal om 11.00u beginnen buiten op het groep 7 plein. U komt toch ook? Bij slecht weer, zal de showtime helaas binnen plaatsvinden zonder ouders. Dit communiceren wij op de dag zelf, mocht het nodig zijn, via Parro. Na de showtime gaan de kinderen eerst weer met de leerkracht naar de klas zodat ze elkaar een fijne vakantie kunnen wensen en het jaar kunnen afsluiten.
Vervolgens zullen de groep 2 kinderen “uitglijden”. Dit zal om 12.00u beginnen, bij de deur van de kleuteringang. Eerst glijden de giraffen uit, vervolgens de leeuwen en tot slot de olifanten.

 

Studiedagen 2022/2023.

De studiedagen van het nieuwe schooljaar zijn bekend, wilt u deze dagen noteren in uw agenda? De kinderen zijn deze dagen vrij:

maandag 31 oktober 2022
woensdag 8 februari 2023
vrijdag 24 maart 2023
dinsdag 20 juni 2023

 

Indeling OR

De indeling van de OR is voor schooljaar 2022-2023 als volgt:

Groep Naam
 
Leeuwen

???

???

Olifanten

Anne van der Fange

Dorinda van Roekel

Giraffen

Ingrid van den Elskamp

Claudia van Bommel

3

Linda Wildekamp

Geerke Claassen

4

Jorien Doornbos

Jonina Broekhuizen

5 Marja Veldhuizen
6

Karin Verschoor

Rowena van Manen

7

Sacha Franke (voorzitter)

Naomi Philipsen

8 Marit Taal

We zijn bijna compleet! Voor schooljaar 2022-2023 zoeken wij nog 1 of 2 klassenouders voor de Leeuwen. Als klassenouder helpt je de leerkracht bij extra activiteiten in de klas. Voor sommige activiteiten wordt je gevraagd ouders te werven en bij andere assisteer jezelf. Je hoeft dus niet alle activiteiten te doen. Je doet dit in de klas van je eigen kind. Alles gaat in samenspraak met de leerkracht. Heb je interesse om klassenouder te worden bij de Leeuwen, meld je dan bij de huidige klassenouders. Je kan ook mailen naar de voorzitter, Sacha Franke, via or@esvede.nl

 

Namens het gehele ESV team wensen wij u een hele fijn zomer(vakantie) en zien wij elkaar op maandag 22 augustus weer terug!

 

AGENDA

vrijdag 8 juli Showtime, laatste schooldag, alle leerlingen zijn uit om 12.00 uur
maandag 22 augustus Eerste schooldag schooljaar 2022/2023
vrijdag 26 augustus Luiscontrole
dinsdag 6 september Informatieavond
woensdag 28 september Start Kinderpostzegels