Privacyreglement ESV

Op school werken we met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke eisen die gelden volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit reglement stelt regels over de verwerking van deze persoonsgegevens.

 

Download Protocol Privacy

Download Reglement Internet en Sociale media