Belangrijkste kengetallen

Hieronder ziet u de belangrijkste kengetallen van de Edese Schoolvereniging (peildatum oktober 2018)

Aantal leerlingen 232
Aantal groepen 9
Aantal leerkrachten 13
Managementteam 1 directeur, 2 bouwcoördinatoren
Leerlingenzorg 3 interne begeleiders, 1 sociale vaardigheidstrainer, 1 coördinator peer mediaton
Vakleerkracht Muziek (alle groepen) Engels (groep 1 t/m 4)
Bewegingsonderwijs (groep 3 t/m 8)