Weekbrief 20 schooljaar 2022-2023

Verenigingscontributie De Edese Schoolvereniging vraagt jaarlijks een contributie. Deze contributie heeft tot doel een groot aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid…

Lees meer

Weekbrief 11 schooljaar 2022-2023

Controleren contactgegevens in het ouderportaal van ParnasSys. In het ouderportaal kunt u uw contactgegevens controleren en eventuele wijzigingen doorgeven. In verband…

Lees meer