Weekbrief 3 schooljaar 2023-2024

Controle gegevens ouderportaal en privacy voorkeuren aangeven in Parro Een vriendelijk verzoek om gegevens zoals mailadressen en telefoonnummers te controleren in…

Lees meer

Weekbrief 37 schooljaar 2022-2023

Intern begeleider (Betty, Mascha en Christa) De intern begeleider (ib-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken.…

Lees meer