Protocollen en procedures

De Edese Schoolvereniging hanteert diverse protocollen en procedures die aangeven hoe om te gaan met bepaalde situaties die zich kunnen voordoen. Het voordeel van deze protocollen is dat iedereen weet welke stappen worden uitgevoerd en om welke reden. Dat is duidelijk en dat is eerlijk, omdat onze protocollen gelden voor iedereen binnen de ESV (medewerkers, ouders en kinderen). Hieronder vindt u de belangrijkste protocollen. Voor meer informatie kunt u ook de schoolgids raadplegen of contact opnemen met de directeur.

Ziekmelding
Tussen acht uur en half negen kunt u uw kind bij voorkeur telefonisch ziek melden. U kunt uw kind ook via Parro ziek melden en dan ook graag voor 8.30 uur.

Telefoonnummer ESV: (0318) 615959

  • Als we om negen uur niets hebben gehoord bellen we de ouders om te vragen waar uw kind is

Verlofaanvraag
U stuurt een mail naar directie@esvede.nl

  • De directeur toetst uw verlofaanvraag aan de ruimte die de wet biedt voor het verlenen van verlof (zie schoolgids)
  • U krijgt per mail officieel verlof of een afwijzing met vermelding van de redenen
  • Formulier voor het aanvragen van verlof

Medisch handelen en medicijnverstrekking
Leerkrachten zijn niet bevoegd tot het doen van medische handelingen noch tot het verstrekken van medicijnen. In bepaalde gevallen mogen leerkrachten in beperkte mate medische handelingen verrichten, doch alleen onder verantwoordelijkheid van de ouders en met een bekwaamheidsverklaring. Medicijnen mogen slechts verstrekt worden met toestemming van de ouders. Bij incidentele toediening volstaat telefonische instemming (aspirientje), bij regelmatige toediening is schriftelijke toestemming noodzakelijk. Medisch handelen en medicijnverstrekking

Parkeren

Het is goed als kinderen naar school kunnen lopen of fietsen. Hierdoor leren zij deelnemen aan het verkeer. De Zuidelijke Spoorstraat is opgedeeld in zones.

Fietszone: 

De twee fietszones zijn te herkennen aan de fietszone tegel en de doorgetrokken gele streep (stopverbod). Om de weg vrij te houden voor fietsers staan auto’s hier niet stil. Via de fietszone kunt u uw fiets parkeren op het plein van groep 7. Op het plein loopt iedereen met de fiets aan de hand. Vanaf 08.15 uur, 11.50 uur en 14.50 uur kunt u uw fiets op het groep 7 plein parkeren. 

Wandelzone:

De wandelzone is te herkennen aan de wandelzone tegels. Fietsen staan geparkeerd op het groep 7 plein zodat wandelaars veilig op de stoep naar school kunnen lopen.

Kiss and Ride zone:

De ‘Kiss and Ride’ zone is te herkennen aan de ‘Kiss and Ride’ tegels. U kunt hier stoppen om uw kind(eren) te laten uitstappen om vervolgens meteen weer weg te rijden.    

Om een zo goed mogelijke doorstroming te krijgen is het gewenst om van ZUID naar NOORD te rijden: vanaf de Tolhuislaan naar school.

Laatkomers
Tijdens schooltijd zijn de buitendeuren zoveel mogelijk gesloten. Als kinderen (of ouders) te laat zijn kunt u bij de gele deur aanbellen. De deur wordt dan geopend door een leerling of een medewerker van de school. De eerste tien minuten doen medewerkers van de school open om naar de reden van te laat komen te vragen. Iedereen kan zich een keer verslapen, maar vaker dan één keer betekent dat we u adviseren een nieuwe wekker te kopen. Voor kinderen is het altijd vervelend als enige een volle klas in te moeten lopen en de ogen van 31 medeleerlingen in de rug te voelen. De leerkracht en de medeleerlingen zijn bovendien uit hun concentratie gehaald.

Als er een reden is voor te laat komen (tandartsbezoek of iets dergelijks), wilt u het dan de dag daarvoor melden of ’s morgens voor schooltijd even bellen?