Weekbrief 36 2023-2024

Weekbrief 36 2023-2024   Inhoudsopgave   -Vrijwillige ouderbijdrage -Vanuit IB -Vacature MR -Toetsweken -Observaties -Schoolvoetbal   Vrijwillige ouderbijdrage   Het einde…

Lees meer

Weekbrief 35 2023-2024

Weekbrief 35 2023-2024   Inhoudsopgave   -Avond4daagse  -Verkeer  -Info thuisclub -AVG  -informatiebrief kinkhoest GGD -Kalender    Avond4daagse Informatie avond4daagse 2024: dinsdag…

Lees meer

Weekbrief 34 2023-2024

Weekbrief 34 2023-2024   Inhoudsopgave   In deze weekbrief zal worden gesproken over de volgende punten -Vacature -Ouderraad -Vacature OR 2024-2025…

Lees meer

Weekbrief 33 2023-2024

Weekbrief 33 2023-2024   Werkzaamheden   In de meivakantie is een nieuw pad aangelegd dat het mogelijk maakt dat ouders hun…

Lees meer

Weekbrief 32 2023-2024

Weekbrief 32 2023-2024   Schooljaar 2024-2025 Hierbij delen we met u de personele verdeling voor het komende schooljaar. Maandag Dinsdag Woensdag…

Lees meer

Weekbrief 30 2023-2024

Gymlessen De gymlessen worden op dit moment op maandag verzorgd door Bjorn Versteeg en op donderdag door Syb. Na het vertrek…

Lees meer

Weekbrief 28 2023-2024

Weekbrief 28 2023-2024   Gymlessen Vanaf 1 april zal Anne Jacobs op maandag de gymlessen van Bjorn Versteeg gaan overnemen. Bjorn…

Lees meer

Weekbrief 27 2023-2024

Weekbrief 27 2023-2024   Bijzonderheden/Wijzigingen agenda     27 Juni Rapport  Op deze datum zal uw kind het rapport vanuit school meekrijgen…

Lees meer