ESV … leren van en met elkaar

De ESV is toegankelijk voor iedereen! We zijn een kleinschalige vereniging met actieve betrokkenheid van ouders. We zetten in op talentontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. Hierdoor zijn we in staat onze leerlingen maximaal te laten groeien en voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. We leren kinderen actief samenwerken en respectvol omgaan met elkaar. Dit alles doen we binnen een veilige, uitdagende en groene omgeving.

Onze slogan is: ESV….leren van en met elkaar

Wij zijn:
* hulpvaardig, respectvol, transparant, persoonlijk, toegankelijk, proactief, betrokken, betrouwbaar
* we geven kwalitatief goed onderwijs en werken samen


Waar is onze school trots op?

  • Op onze school voelen leerlingen zich veilig
  • Op onze school kennen we elkaar
  • Op onze school krijgen de leerlingen een goede basis voor hun toekomst
  • Op onze school werken we met peer mediators
  • Op onze school laten leerlingen zich horen tijdens bij de leerlingenraad
  • Op onze school werken leerlingen uit verschillende groepen samen
  • Onze school werkt met vakleerkrachten


Waar staat onze school nu?


Wat heeft onze school over vier jaar bereikt?

1. Op onze school bieden we toekomstgericht onderwijs, met extra aandacht voor Engels, muziek en cultuur
2. Onze school biedt een veilige omgeving waarin ieder kind wordt gezien
3. Op onze school staan we open voor nieuwe (ICT en technologische) ontwikkelingen en passen deze toe
4. Op onze school sluiten we aan bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen
5. Op onze school zorgen we voor een goede in inspirerende leeromgeving
6. Op onze school omarmen we de groene omgeving en zetten we in op duurzaamheid
7. Op onze school stimuleren we actieve deelname aan de maatschappij