Peer-mediation

Wij volwassenen ruziën wat af, kinderen nog meer! Gelukkig zijn we in staat om dat in de meeste gevallen zelf op te lossen. Soms heb je daar hulp bij nodig. Voor leerlingen van de ESV zijn er bij ruzie drie keuzemogelijkheden:

  • We lossen het zelf op
  • We vragen de juf/ meester om het op te lossen
  • We vragen de peer-mediators ons te helpen het zelf op te lossen.

peer-mediation

Peer-mediators hebben een opleiding gehad, waarbij ze geleerd hebben ruziemakers te helpen zelf een oplossing te vinden. In vrijwel alle gevallen lukt dit ook!

In groep 6 krijgen de leerlingen gedurende tien weken lessen over conflicten, waardoor ze inzicht krijgen in hoe ruzies ontstaan, lichaamstaal, gesproken communicatie, luisteren, enz. Daarna kunnen leerlingen zich aanmelden om een opleiding tot mediator te volgen. Er zijn vier plaatsen beschikbaar: twee voor jongens en twee voor meisjes. Daarna krijgen ze een opleiding gedurende vier middagen van negen kwartier en twee herhalingsmiddagen. De mediators van de groepen 7 en 8 zijn er ook bij, zij krijgen herscholing en de achtste groepers kunnen hun jonge mediator-collega’s coachen.

ruzie

De mediators werken onder geheimhouding. Ze mogen alleen met de begeleidende leerkrachten (mediation-commissie) spreken, de trainers en eventueel hun ouders. Ook de ouders vallen onder de geheimhoudingsafspraken.

Leerlingen van de ESV ruziën net zo vaak als andere basisscholieren. Ze hebben echter inzicht gekregen in het ontstaan van ruzie en technieken geleerd om het zelf op te lossen. Enkele leerlingen zijn echte mediators, ze hebben vaardigheden opgedaan waar ze in hun verdere leven veel plezier zullen hebben.