Aanmeldprocedure

U wilt onderzoeken of de ESV een geschikte school is voor uw kind en/of u wilt uw kind inschrijven. Dit gaat als volgt:

  • U neemt via email (directie@esvede.nl) of telefoon (0318-615959) contact op met de directeur.
  • Op afspraak bezoekt u tijdens lestijd de school. U spreekt met de directeur over school specifieke zaken en u krijgt een rondleiding.