Aanmeldprocedure

U wilt onderzoeken of de ESV een geschikte school is voor uw kind en/of u wilt uw kind inschrijven. Dit gaat als volgt:

  • U neemt via email (directie@esvede.nl) of telefoon (0318-615959) contact op met de directeur.
  • Op afspraak bezoekt u tijdens lestijd de school. U spreekt met de directeur over school specifieke zaken en u krijgt een rondleiding.

De ESV is een vereniging met een beperkt aantal plaatsen. Wij vinden het bij de ESV belangrijk dat broertjes en zusjes gezamenlijk onderwijs kunnen volgen op dezelfde school. Om dat te kunnen bieden hanteren wij bij plaatsing van kinderen op de ESV, na bevestiging van inschrijving, voorrang voor broertjes/ zusjes en kinderen van eigen personeel. Houdt u dus rekening met een eventuele wachttijd.