Aanmeldprocedure

U wilt onderzoeken of de ESV een geschikte school is voor uw kind en/ of u wilt uw kind inschrijven:
Als uw de volgende stappen doorloopt leest u welke actie het beste bij u past.

Uw kind moet nog vier worden:

 • U vult het aanmeldbutton van de website in of u belt de directeur van de school (0318) 615 959
 • Op afspraak bezoekt u tijdens lestijd de school. U spreekt met de directeur over school specifieke zaken en u krijgt een rondleiding
 • U vult het inschrijfformulier in en stuurt dit naar de school (digitaal: u krijgt direct een bericht van ontvangst, na verwerking een schriftelijke bevestiging; schriftelijk: u krijgt een schriftelijke bevestiging)

Uw kind zit al op een andere school buiten Ede:

 • U vult het aanmeldbutton van de website in of u belt de directeur van de school (0318) 615 959
 • Op afspraak bezoekt u tijdens lestijd de school. U spreekt met de directeur over school specifieke zaken en u krijgt een rondleiding
 • U bespreekt met de directeur specifieke zaken rondom uw kind
 • U vult het inschrijfformulier in en stuurt dit naar de school (digitaal: u krijgt direct een bericht van ontvangst, na verwerking een schriftelijke bevestiging; schriftelijk: u krijgt een schriftelijke bevestiging)
 • De ESV zoekt contact met de oude school van uw kind

Als uw kind al op een andere school zit binnen Ede:
Bij verhuizing: zie boven.

U verhuist niet, maar zoekt een andere school:

 • Na een eerste gesprek zal de ESV u terugsturen voor een gesprek met de huidige school
 • Indien u er met de oude school niet uitkomt neemt de ESV contact op met de oude school. Alleen met instemming van de directeur van de oude school kunt u gedurende het schooljaar de overstap maken naar de ESV
 • De ESV onderzoekt samen met u of we datgene kunnen bieden wat uw kind nodig heeft om de schoolcarrière optimaal te kunnen vervolgen

Direct aanmelden