Het leesonderwijs in groep 3.

Als uw kind leert lezen, krijgt u daarvan van alles mee. Waarschijnlijk herkent uw zoon of dochter  opeens overal letters. Op school krijgt uw kind letters en woorden per kern aangeboden vanuit de methode Veilig Leren Lezen.

Aan de hand van woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van ‘em’ en ‘er’. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam dat woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt uw kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord (het hakken en plakken).

lezen is leuk

Als u op de kernen hieronder klikt leest u op welk moment welke letters aan bod komen.

Kern Start

In de deze kern leert uw kind:
deze letters: i-k-m-s
woorden: ik – kim – sim
De i hoort bij de korte klinker familie
De k-m-s horen bij de medeklinker familie.