Leerlingenraad

Bij ons op school hebben we ook een leerlingenraad. Eigenlijk is dat heel vanzelfsprekend. Er zijn zo veel volwassenen die meepraten en –beslissen over alles wat er op school gebeurt: het bestuur, de ledenraad, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en last but not least natuurlijk het team van leerkrachten! De stem van de kinderen is vertegenwoordigd in de leerlingenraad.

Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 worden twee kinderen, liefst een jongen en een meisje, door hun klasgenoten gekozen.

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar een uurtje op woensdag na schooltijd in het lokaal van groep 6, samen met juf Nicole.
Er kan van alles aan bod komen: van hele praktische dingen als het opruimen van tassen in de garderobe, een juist gebruik van de w.c.’s, spelen op het buitenterrein, ontwikkeling van de tuin tot het bespreken van pestproblemen en het bedenken van een goed-doelen-actie. Alle plannen worden na afloop besproken met de klas en het team.

Ook dit jaar hebben we weer een leuke samenstelling van de leerlingenraad! Het bruist al van de creatieve plannetjes en dat gaat met veel plezier.

Zo maken we met elkaar de ESV!