Sportieve school

Mensen zijn niet gemaakt om te zitten, maar om te bewegen, uren achter elkaar. Toch laten we als maatschappij kinderen gedurende de hele dag op school zitten. En dat terwijl wetenschappelijke onderzoekingen steeds duidelijker aantonen dart beweging helpt bij onder andere het leren. De Edese Schoolvereniging heeft om bewegen te bevorderen de volgende maatregelen genomen:

sporrtieve school 2

sportieve school

  • De kleuters krijgen naast het buitenspelen gericht gymles
  • De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van een gediplomeerd vakleerkracht van Sportconnector
  • Er zijn uitdagende speeltoestellen op het plein gemaakt, die kinderen uitnodigen hun grenzen te verleggen (alle toestellen worden jaarlijks gekeurd en voldoen aan alle wettelijke eisen) en tot bewegen
  • Tijdens de middagpauze en na schooltijd zijn er sport-gediplomeerde overblijfkrachten en bso medewerkers van De Thuisclub aanwezig om kinderen ook hier tot bewegen uit te nodigen
  • De ESV heeft een lange middagpauze. Na drie en een half uur zitten is het goed om een klein uur flink te kunnen bewegen. Dan neem je de volgende twee uur opnieuw leerstof op.

esv_slider_00003