Cybercommissie

Vanuit het bestuur van de ESV is het idee opgevat iets te doen op het gebied van de digitalisering van de wereld van onze kinderen. Kinderen zijn vaak sneller en beter op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op internet dan hun ouders. Soms is dat grappig, soms frustrerend en soms ronduit onplezierig omdat toezicht, hulp en/ of bescherming dan moeilijk te geven is.

Daarom is de Cybercommissie opgericht. De doelstelling van de commissie is om de school en de ouders handvatten te geven over hoe om te gaan met uw kind en het internet. Speerpunten hierbij zijn:

  • Digitaal pesten
  • Kinderen op het internet in het algemeen
  • Media opvoeding

Kinderen op internet

Contact
Evert de Vries is de eerste contactpersoon voor vragen en suggesties wat betreft Internet en uw kind. Tevens kunt u bij hem terecht bij digitale conflicten over kinderen in en om de ESV. Uiteraard alleen als het direct of ernstig indirecte gevolgen kan hebben op de ESV en haar betrokkenen. Bij eventuele aanvullende ideeën, algemene vragen en/of opmerkingen kunt u contact leggen met de commissie via het volgende e-mailadres: directie@esvede.nl.

Handige links
Hieronder vindt u enkele links met veel informatie over uw kind op het internet (zowel via de computer als de telefoon).