Maak kennis met het Centrum voor Jeugd en Gezin.                                           

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een plek waar ouders terecht kunnen voor alle vragen over gezond en veilig opgroeien en opvoeden.

De jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker zijn vanuit het Centrum voor jeugd en Gezin beschikbaar voor vragen van ouders en school. Wij zullen regelmatig op school aanwezig zijn.

 

Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding bij opvoedingsvragen. Bijvoorbeeld: “ Mijn kind slaapt zo onrustig, valt laat in slaap of is vroeg wakker !?”

“Mijn kind wordt gepest op school, wat kan ik als ouder daar aan doen?”

Wij kunnen door school en door u gevraagd worden om mee te denken wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit of wanneer er zorgen zijn om de ontwikkeling en gezondheid.

 

De gesprekken vinden plaats op een voor u prettige plek. Dit kan op school zijn, maar ook bij u thuis. Er zijn geen kosten aan verbonden.

U kunt ons bereiken via de intern begeleider van de school of ons rechtstreeks bellen.

 

Gerian Verhoeven                            Willeke van Laar

 

 

Gerian Verhoeven                                               Willeke van Laar- Risamasu

Jeugdverpleegkundige                                          Schoolmaatschappelijk werker

06-31997332                                                         06-15024755

Gerian.verhoeven@vggm.nl                                 wrisamasu@opella.nl

 

www.cjgede.nl

0318-745757