Projecten

De ESV is een school die in beweging is en met haar tijd meegaat. Om in te spelen op veranderende behoeften van omgeving, ouders en kinderen worden regelmatig nieuwe projecten opgestart. Dit kunnen leuke projecten zijn waarvan het resultaat direct zichtbaar is (denk aan de nieuwe website of onze nieuwe speeltoestellen op het buitenterrein), maar ook projecten met een wat meer serieuze ondertoon zoals project Cybercommissie.

projecten

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de projecten op onze school.