Protocol pesten: NoBlame methode

Pesten is gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot doel en gevolg heeft, dat degene die gepest wordt, zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen en/of buitengesloten voelt. Pesten is vaak een ongelijke strijd van een groep tegen een eenling. Meestal gebeurt het stiekem. Als men er achter komt is het soms al weken en in het ergste geval al maanden of jaren aan de gang.

Ontdekt u signalen bij uw kind die te maken kunnen hebben met pestgedrag (zowel slachtoffer als dader) neem dan contact op met de groepsleerkracht. In overleg met de contactpersoon en de directie kan er dan actie worden ondernomen. Op de ESV werken we met de NoBlame-methode. Alle teamleden zijn in deze methodiek getraind. Daardoor hebben we het Keurmerk Pestpreventie verkregen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de contactpersoon of de directie.