Schorsing en verwijdering

De ESV mag uw kind in bepaalde gevallen schorsen en/of verwijderen. Dit houdt in dat uw kind geen toegang meer heeft tot de school waar hij is ingeschreven. Dit gebeurt meestal als de school niet in staat is om de benodigde speciale zorg voor de leerling te bieden en een kind beter thuishoort op een school voor speciaal onderwijs, maar kan bijvoorbeeld ook voorkomen als er sprake is van voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag of als er ernstige conflicten zijn waarbij mogelijk ook de ouders zijn betrokken.

Of een leerling van een school mag worden verwijderd, moet per geval worden beoordeeld. Het protocol schorsing en verwijdering leerlingen kunt u hieronder downloaden. Vanzelfsprekend kunt u bij vragen contact opnemen met de directeur van de ESV.

Download Protocol schorsing en verwijdering