Leden MR 2017-2018

De MR bestaat voor de helft uit leerkrachten en ouders. Zij is een soort van ondernemingsraad, die deels instemming geeft over beleidszaken vanuit bestuur en/of directie, en deels gevraagd en ongevraagd adviezen geeft.

Oudergeleding Teamgeleding
Esther Westerink Carla Versteeg
Diana Hoogendoorn Hanneke Westra
Lisette Schoonman Cunera Woestenburg

E-mail: mr@esvede.nl

Vergaderdata 2017-2018:

25 september 2017
30 november 2017
24 januari 2018
26 maart 2018
11 juni 2018 

De notulen van de MR vergaderingen zijn op te vragen via mr@esvede.nl.