Leden MR 2018-2019

De MR bestaat voor de helft uit leerkrachten en ouders. Zij is een soort van ondernemingsraad, die deels instemming geeft over beleidszaken vanuit bestuur en/of directie, en deels gevraagd en ongevraagd adviezen geeft.

Oudergeleding Teamgeleding
Annemarie van Kuik Robert Sartorius
Monique Schipper Carla Versteeg
Lisette Schoonman Cunera Woestenburg

E-mail: mr@esvede.nl

Vergaderdata 2018-2019:

12 september 2018
31 oktober 2018
09 januari 2019
27 maart 2019
22 mei 2019
19 juni 2019 

De notulen van de MR vergaderingen zijn op te vragen via mr@esvede.nl.