Kern 2
In de deze kern leert uw kind:
deze letters: n-t-ee-b-oo
woorden: maan – pet – meet – been – boot
De ee-oo horen bij de lange klinker familie
De n-t-b horen bij de medeklinker familie.