Kern 3 veilig leren lezen

doos – poes – koek – ijs – zeep

Letters: d – oe – k – ij – z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep

Herhaling van de letters van kern 1 en 2