Weekbrief 3 schooljaar 2022-2023

Informatieavond en oproep vanuit het bestuur

Fijn dat er gisteravond veel ouders aanwezig waren tijdens de informatieavond. De informatieboekjes zullen per Parro worden gedeeld en op het ouderportaal van ParnasSys worden geplaatst.

Op de informatieavond is de oproep al gedaan, maar hierbij nogmaals de oproep voor ouders die plaats willen nemen in het bestuur. Klik hier voor meer informatie. De ESV is een vereniging en dat zijn we met elkaar!

Stand van zaken directeur ESV

Dit schooljaar heeft een bijzondere start, want we zijn het schooljaar gestart zonder directeur op de ESV. Op de vacature die afgelopen schooljaar is uitgezet zijn 10 reacties binnengekomen. In de BAC (BenoemingsAdviesCommissie) is besloten dat de kandidaten onvoldoende ervaring en/of aansluiting met de ESV hadden.

Afgelopen maandag heeft het bestuur bij elkaar gezeten met Veronica Herkendaal en Christa Immink, zij hebben aangegeven de directietaken voort te willen zetten zoals zij vanaf 1 juni hebben gedaan, zij zijn zolang waarnemend directeur van de ESV. We gaan opnieuw de sollicitatieprocedure starten.

Rijrichting

Zoals u misschien al weet is het erg druk tijdens het halen en brengen van de kinderen. Om de doorstroom te bevorderen is er een rijrichting afgesproken tijdens het halen en brengen van de kinderen. Dit is van zuidelijk richting naar noordelijke richting. Dus via de Tolhuislaan over de Zuidelijke Spoorstraat richting de spoorwegovergang. Wilt u dit ook doorgeven aan degene die uw kind op komt halen?

Burendag

Op 24 September is het nationale burendag en Buurthuis de Meerpaal gaat ook meedoen.
Wij organiseren een rommelmarkt voor volwassenen maar ook een kleedjesmarkt voor kinderen.
Speciaal voor de kinderen hebben we een ballonnenclown ingehuurd maar ook een suikerspin.
Wij stellen ook gratis een aantal artikelen ter beschikking die de kinderen dan kunnen verkopen maar uiteraard ook eigen spulletjes zijn welkom.

 

 

AGENDA

Woensdag 28 september Start kinderpostzegels
Maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober Ouder (kind) gespreksavond
Donderdag 20 oktober Showtime
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie
Maandag 31 oktober Studiedag; alle leerlingen zijn vrij