Weekbrief 4 schooljaar 2022-2023

Voorstellen Nicole en Berna

Mijn naam is Nicole Uithol, ik ben 46 jaar en woon in Ede samen met mijn man en twee dochters. Sinds twee jaar wonen wij op het Kazerneterrein; een prachtige plek om te wonen. In mijn vrije tijd ben ik veel op de hockeyclub te vinden, waar mijn beide kinderen sporten en ik sinds kort ook een balletje sla. Zelf kom ik uit een echte onderwijsfamilie. Zowel mijn vader als moeder hebben voor de klas gestaan, dus het lesgeven zit in mijn  bloed. Na de Pabo heb ik elf jaar gewerkt in het Cluster IV onderwijs en daarna heb ik de overstap gemaakt naar het regulier onderwijs op basisschool de Kern in Ede. Na de zomervakantie ben ik gestart in groep 7 op de ESV. Een school die mij niet geheel onbekend was. Mijn kinderen hebben hier ook de basisschool doorlopen en hebben een hele leerzame en fijne tijd gehad. Ik heb inmiddels kennis gemaakt met een fantastische groep kinderen en een enthousiast team en ik kijk uit naar de rest van het schooljaar!

Mijn naam is Berna Ooijendijk en werk sinds 2005 in het basisonderwijs. Sinds een week of vier geef ik les op maandag en dinsdag aan groep 3 op de ESV. In 2005 ben ik gestart op een school in Arnhem en heb daar heel wat jaren lesgegeven aan groep 1 en 2. In 2013 is onze dochter geboren en ben toen op zoek gegaan naar een baan in Ede. Ik heb toen een tijdje aan de kleuters lesgegeven op de ESV en daarna ben ik aan de slag gegaan op De Kern in Ede, waar ik de afgelopen 5 jaar les heb gegeven aan groep 3. Ik ben moeder van twee kinderen (9 en 7 jaar oud), getrouwd en woon in Ede.

Ik kijk enorm uit naar een fijne werktijd op de ESV, waar ik een team en ouders zie die ontzettend gemotiveerd zijn om samen het beste uit alle kinderen te halen.

Gemeentelijke regelingen speciaal voor kinderen van ouders met een laag inkomen

Gemeente Ede heeft voor inwoners met een laag inkomen en hun kinderen een aantal aanvullende inkomensregelingen.
Voor kinderen hebben wij de volgende specifieke regelingen:

  • Diplomazwemmen; een bedrag van € 450 om zwemdiploma A te halen
  • Meer Kinderen Meedoen; een tegemoetkoming van € 200 om te kunnen sporten of een cultuur- of recreatie-activiteit te doen via onze webshop op www.ededoetmee.nl
  • Kindpakket; voor kinderen op de basisschool een bedrag van € 125 en voor kinderen op het voortgezet onderwijs een bedrag van € 175 per jaar
  • Schoolgaan; een gerecyclede fiets en een nieuwe laptop voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan

Over de regeling Schoolgaan
Speciaal voor leerlingen uit groep 8 is er de regeling Schoolgaan. Ouders met een laag inkomen kunnen voor hun kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, een gerecyclede fiets en een laptop aanvragen. De laptop wordt via de middelbare school verstrekt.

Voor meer informatie:

www.ede.nl/regelingenkinderen

Reg inwoners augustus 2022

Inkomensregelingen juli 2022

 

AGENDA

Woensdag 28 september Start kinderpostzegels
Maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober Ouder (kind) gespreksavond
Donderdag 20 oktober Showtime
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie
Maandag 31 oktober Studiedag; alle leerlingen zijn vrij