Weekbrief 5 schooljaar 2022-2023

Wij zijn op zoek, zoeken jullie mee?

Afgelopen schooljaar zijn leden van het bestuur en de MR druk bezig geweest om een nieuwe directeur voor de ESV te vinden. Helaas is dit tot op heden niet gelukt en daarom wordt er verder gezocht. Via onderstaande link komt u bij de vacature, wilt u deze vacature delen onder uw netwerk?

Vacature directeur ESV

 

Lessen RBO (remediërend bewegingsonderwijs)

De lessen RBO zijn aangepaste (extra) gymlessen voor leerlingen uit groep 2 die wat extra aandacht nodig hebben bij hun motorische ontwikkeling. Eén van de doelen van deze extra gymles is het bevorderen van de motorische vaardigheden van leerlingen die op een bepaald vlak achterlopen en hierdoor niet (helemaal) mee kunnen komen tijdens de gymles. Vanaf het begin van dit schooljaar is juf Minke (vakdocent bewegingsonderwijs van Gymonderwijs de Vallei) gestart met het uitvoeren van een screening bij alle leerlingen uit groep 2. Na deze screening zal er gekeken worden welke leerlingen in aanmerking komen voor de extra gymles. De lessen vinden plaats onder schooltijd in de kleine gymzaal van de school. De lessen zijn gericht op de individuele ontwikkeling waarbij de leerlingen spelenderwijs hun motoriek verbeteren en waarbij plezier voorop staat.

 

Uitnodiging voorlichtingsavond

Ook dit schooljaar organiseren we weer een voorlichtingsavond voor geïnteresseerde zijinstromers en aspirant-leerkrachten. De voorlichtingsavond zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 4 oktober in het gebouw van de Christelijke Hogeschool Ede. Op dit moment organiseren we één avond in Ede. Mocht blijken dat er veel animo is om op andere locaties een avond te organiseren, kunnen er nog meer bijeenkomsten gepland worden. Om te zorgen voor een mooie opkomst hebben we elkaar nodig. Het verzoek is dan ook om de uitnodiging in de bijlage spoedig via de bij jullie bekende kanalen te delen. Denk aan:

  • websites bestuur/school;
  • social media;
  • directeuren;
  • netwerk van (G)MR’en en RvT’s;
  • andere creatieve ideeën om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

We hopen nog mensen te vinden die belangstelling hebben voor het onderwijs, maar nog niet bevoegd zijn!

Uitnodiging voorlichtingsavond 2022

 

Week van de Opvoeding

Bijgaand sturen wij u de poster en de flyer voor de ‘Week van de Opvoeding’ van maandag 3 t/m zondag 9 oktober 2022. Het thema van dit jaar is: ‘Samen delen, samen weten…’, want opvoeden doe je nooit alleen! Door kennis en ervaring te delen komen we dichter bij elkaar. In deze week (en ook in de week ervoor en erna!) worden er op verschillende locaties in de Gemeente Ede voor kinderen, ouders en belangstellenden allerlei leuke en leerzame activiteiten georganiseerd rondom dit onderwerp.
Kijk voor het programma op https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten. Meedoen is gratis!

Poster: opvoedweek poster 2022
Flyer: opvoedweek flyer 2022

 

AGENDA

Woensdag 28 september Start kinderpostzegels
Maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober Ouder (kind) gespreksavond
Donderdag 20 oktober Showtime
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie
Maandag 31 oktober Studiedag; alle leerlingen zijn vrij